Smalgångstruck 1.25 ton

Smalgångstruck 1.25 ton
A-serien
VCE125ASF
www.toyota-forklifts.eu
Smalgångstruck
Hjul
Vikt
Identifikation
Truckspecifikationer
Tillverkare
Toyota
1.2
Modell
VCE125ASF
1.3
Drivenhet
Elektrisk
1.4
Körsätt
1.5
Lyftförmåga/klassad last
Q
kg
1250
1.6
Tyngdpunktsavstånd
c
mm
600
1.9
Hjulbas
y
mm
1655
2.1
Vikt utan batteri
kg
6920*
2.2
Axeltryck, med last, driv-/stödbenshjul
kg
5650/4200
2.3
Axeltryck, utan last, driv-/stödbenshjul
kg
3400/5200
3.1
Driv-/stödbenshjull
3.2
Hjulstorlek, fram
mm
Ø 300x100
3.3
Hjulstorlek, bak
mm
Ø 350x128
3.5
Hjul, antal fram/bak (x = drivhjul)
3.6
Spårvidd, fram
3.7
Spårvidd, bak
4.2
Höjd, sänkt stativ
4.4
Lyftrörelse
Dimensioner
Total lyfthöjd
4.5
Höjd, lyft stativ
4.7
Höjd på skyddstak
4.8
Instegshöjd
4.11
Initiallyft
4.14
Plattformshöjd, förarlyft
4.15
Höjd, sänkt gaffel
Stativhöjd gaffellyft, standard/hög
4.19
Totallängd
4.20
Längd till gaffelrygg
4.21
Totalbredd
4.22
Gaffeldimensioner
4.25
Bredd över gafflar
4.31
Markfrigång, med last, under stativ
Prestanda
Svängradie
Övrigt Elektrisk motor
VCE125ASF
1.1
Stående/Sittande
Vulkollan
4/2x
b10
mm
1008*
b11
mm
1010
h1
mm
4460*
h3
mm
8190*
h23
mm
9290*
h4
mm
11040*
h6
mm
2544
h7
mm
412
h9
mm
750
h12
mm
5300*
h13
mm
350
h15
mm
1340
l1
mm
4067*
l2
mm
3616
b 1/ b 2
mm
1270/1270*
s/e/l
mm
65/180/1200
b5
mm
550
m1
mm
60
mm
1698
l8
mm
1127*
4.38
Mått till centrum av gafflar
5.1
Körhastighet, med/utan last
km/h
10,0/12,0
5.2
Lyfthastighet, med/utan last
m/s
0,40/0,45
5.3
Sänkhastighet, med/utan last
m/s
0,40/0,40
5.10
Färdbroms
Elektrisk
5.11
Parkeringsbroms
Elektronisk-mekanisk
6.1
Drivmotor S2 vid 60 min
kW
2x5,5
6.2
Lyftmotor S3 25%
kW
14,0
6.4
Batterispänning/nominell kapacitet K5
V/Ah
48/1240
6.5
8.1
Batterivikt
Typ av styrsystem
kg
1790
Variabel AC
* Andra dimensioner är tillgängliga.
Data är baserad på aktuell specifikation. Andra konfigurationer kan ge andra värden.
Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
Stativdimensioner
VCE125ASF
Stativ
Triplex Tele
Plattformshöjd
Lyftrörelse
Total lyfthöjd 1)
Plockhöjd
Total lyfthöjd
Höjd, lyft stativ
1) h23 = h3 + h9 + h13
h12
h3
h23
h28
h1
h4
mm
mm
mm
mm
mm
mm
4100
3690
4790
5700
2790
6230
4700
4290
5390
6300
2960
6830
5300
4920
5990
6900
3160
7430
6050
5640
6740
7650
3460
8180
7400
6990
8090
9000
3960
9530
8600
8190
9290
10200
4460
10730
9800
9380
10490
11400
4960
11930
11000
10590
11690
12600
5460
13130
11600
11190
12290
13200
5660
13730
12650
12240
13340
14250
6040
14780
Standardtillbehör:
• BT Advanced Lifting System (ALS)
• BT Optipace system
• Sling/skenstyrning
• Automatisk handbroms
• Kamera-/monitorsystem
• Frisiktsstativ
• Justerbar förarstol
• Fryshusversion
TP - Technical Publications, Sweden — 748433-020, 1104
TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.