Laguppställningsblankett

IFK Uppsala
Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala
Bildad 1895
INTERSPORT INDOOR CUP
LAGUPPSTÄLLNING
LAG:
Skall inlämnas till sekretariatet senast 30
min. före första match.
ÅLDERSKLASS:
P04
P05
P06
P07
Ev. ändringar lämnas senast tio minuter
före följande match(er).
Ange spelarnas personnummer med tio
siffror.
Vänligen skriv tydligt - laguppställningarna läses upp i högtalarna!
NR:
FÖR- OCH EFTERNAMN:
PERSONNR: