Proposition om åligganden för sektionsstyrelsens kassör

Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Proposition om åligganden för sektionsstyrelsens kassör
Proposition om åligganden för
sektionsstyrelsens kassör
styrIT
Bakgrund
Då sektionsfunktionärer nyligen blev ett etablerat begrepp i vår stadga så behöver en
gammal oturlig formulering ändras.
Förslag
StyrIT yrkar på:
att under paragraf §3.4.4 i reglementet, ändra “Informera nya sektionsfunktionärer
om sektionens bokförings och redovisningssystem” till “Informera nya revisorer
och kassörer i kommittéer och studienämnd om sektionens bokförings och redovisningssystem”