e-Hälsa - Bredbandsanalys

Trygg & Kry tjänster
• Har gamla pappa fått besöket från hemtjänsten idag?
• Låste barnen dörren när de gick till skolan?
• Kom jag ihåg att stänga av spisen?
• Positivt med tillgång till videoläkare!
• Fungerar mammas trygghetslarm? Hon har inte
hört av sig på fem dagar.
• Tryggt med inbrotts- och brandlarm!
Gruppavtal till Brf:er för tjänster inom
trygghet och välbefinnande