Medarbetarbrev februari

Skuru förskola och skola
2017-02-22
Informationsbrev februari
Medarbetarsamtal
Undervisningsauskultationer och medarbetarsamtal pågår i verksamheten. Inför samtal ska ni ha läst
igenom medarbetarpolicyn samt sett över att KOLL är uppdaterat, länk hittar ni här. Tänk igenom
inför samtalet vad som är viktigt för dig att belysa kring din roll på skolan. Var noga med att fylla i
under fliken: ”Planer/Mål/Aktiviteter” då det är där vi bör ha fokus under samtalet.
Lönerevision
Viktiga datum i löneöversynen 2017
För medarbetare inom kommunals avtalsområde återkommer vi med mer information och
tidplan när centrala parter har definierat löneutrymmet för 2017. Likaså när centrala parter
slutit nya avtal för Vision, SSR, och Ledarna.
Tidplan för Löneöversynen 2017 – Lärarnas avtalsområde





14 mars-21 april – traditionell förhandling mellan chef och fackförbund för de
medarbetare som valt traditionell förhandling
20 april – sista dag för lönesättande chef att genomföra lönesamtal och registrera ny
lön för medarbetare som valt lönesamtal.
20 april – sista dag för lönesättande chef att genomföra lönesamtal och registrera ny
lön för oorganiserade medarbetare inom avtalsområdet för lärare.
15 maj - nya lönen syns för medarbetarna i PersonecP
24 maj utbetalas den nya lönen retroaktivt fr.om. 1 april
Läromedelsbudget
Kommer efter sportlovet då även skolvalet är klart. Det ni behöver handla innan kommer att dras
från er utdelade budget.
Organisations- och personalinfo
Åk 7
Vi har en förändring i organisationen på personalsidan. Ann Harmon kommer att gå till
Stavsborgsskolan som tf. bitr. rektor vårterminen ut. Hon ersätts av Jenny Nilsdotter som ni nog alla
har sprungit på i korridorerna. Jenny håller till i arbetslag 7. Hon går den här veckan parallellt med
Ann och tar över undervisningen helt efter sportlovet.
Tillsättning av Bitr rektor
Sedan några dagar ligger tjänsten som biträdande rektor på 50% ute på arbetsförmedlingens sida. Vi
har fått in några sökanden och processen kommer pågå under mars och april.
Skuru skola
Gatuadress
Postadress
Telefon
Telefax
Skuru skolväg 2 131 47 NACKA 08/7189800 08/7189802
Åk 2
I åk 2 har vi just nu en situation där en mentor är föräldraledig och den andra är sjukskriven. Som
mentorer i åk 2 arbetar nu Thomas Kingdahl samt Maria Gerfjell. De har god uppbackning av fritids
och spec. men läget har varit instabilt under ett tag.
Vikariebrist
Överlag är det idag svårt för alla förskolor och skolor i Stockholmsområdet att få tag i vikarier och
tillfällig personal. Vi har många kontakter ute och har ni några ungdomar i er bekantskapskrets som
vill vikariera på förskola, fritids eller i skolan så hör av er till Millis, Pyttan, Olga och Karin.
Skolverket, utbildningar och kurser
Här kommer en länk med information till det läslyft en del av er kommer att gå tillsammans på
skolan i höst:
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet
Gå gärna in på Skolverkets hemsida då och då. De har ofta kurser, föreläsningar och webinarier om
intressanta ämnen som är helt kostnadsfria.
Skolval
Som det ser ut just nu kommer det att bli:
1st F-klass
1st Åk 1
3st åk 4
Minst 4 klasser men det kan även bli upp till 6 st åk 7 (beroende på hur de kommer hantera de 1:a
handsval som är till andra skolor)
På gång i kalendern framöver
28/3 Heldagsmöte Ledningsgrupp
4/4 Löneöversyn med Lärarförbundet
18/4 Löneöversyn med LR
Vi ses i korridorerna!
Lena, Göran, Olga och Omid
Skuru skola
Gatuadress
Postadress
Telefon
Telefax
Skuru skolväg 2 131 47 NACKA 08/7189800 08/7189802