Exempel - Alfakassan

Exempel
Skickar du ditt kassakort till oss via Mina sidor senast på måndag kan du få en utbetalning på
torsdag samma vecka. Exempel: Lisa har varit arbetslös vecka 1 och 2. På måndag i vecka 3 fyller hon
i och skickar in kassakortet på Mina sidor. Hon får då kassakortet för vecka 1 och 2 utbetalt på
torsdag i vecka 3.
Om Lisa hade skickat sitt kassakort till oss via post hade vi inte hunnit få det i tid för att betala ut det
på torsdag vecka 3. Kassakortet för vecka 1 och 2 hade istället betalats ut på torsdag vecka 4.
Skickar du ditt kassakort till oss tisdag till söndag kan du få en utbetalning på torsdag veckan efter.
Exempel: Cecilia har varit arbetslös vecka 1 och 2. Hon fyller i och skickar in kassakortet på tisdag i
vecka 3. Det innebär att Cecilia får vänta till torsdag i vecka 4 på att få sitt kassakort utbetalt.
Skickar du kassakort till oss för 4 veckor kan du få utbetalning en gång i månaden.
Exempel: Yngve har varit arbetslös vecka 1 till 4. Han vill gärna ha sin utbetalning en gång per månad
istället för varannan vecka. Han fyller i kassakorten löpande och sparar dem som utkast på Mina
sidor. Han skickar sedan in kassakorten för vecka 1 till 4 på måndag i vecka 5 och får dem utbetalda
på torsdag samma vecka.
Om Yngve hade skickat sina kassakort till oss via post hade vi inte hunnit få dem i tid för att betala ut
dem på torsdag vecka 5. Kassakorten för vecka 1 till 4 hade istället betalats ut på torsdag vecka 6.