Prislista 2017 - Svenska Kyrkan

I UDDEVALLA
Prislista 2017
ÅRSPAKET
Vår- och sommarplantering, granrisdekoration till Alla helgonsdag, skötsel av
sammanhängande gräsmatta eller grusad yta.
Urngrav…………………………………………………………………………………….. 1200
Enkelgrav………………………………………………………………………………….. 1400
Dubbelgrav……………………………………………………………………………….. 1600
Gravplats, enbart skötsel ………………………………………………………… 900
BLOMURNA PÅ GRAVHÄLL
Vår- och sommarplantering. Putsning av gräskant ………………………. 900
GRÄSTRIMMNING
Puts av gräskant runt sten eller rabattyta...................................... 350
TVÄTT AV GRAVANORDNING
Tvätt av gravanordning……………………………………………………………... 600
Tvätt av gravanordning med ram………………………………………………. 900
ÖVRIGT
Vinterkrans……………………………………………………………………………….. 250
Påsklilja i kruka…………………………………………………………………………. 100
Ljung (per planta)………………………………………………………………………. 100
Arbetskostnad per timme………………………………………………………….. 300
Ljuständning (lån av lykta ingår)…………………………………………………. 75