Kyrkvärd i Guds tjänst

Kursavgift:
2 620 kr
Kostnad för kost & logi tillkommer:
Enkelrum med dusch & wc
Enkelrum med wc (dusch i korridor)
Dubbelrum med dusch & wc
3 220 kr
2 760 kr
2 760 kr/pers
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider):
1 780 kr
Anmälan senast 4 veckor innan (i mån av plats anmälan senare)
till Stiftsgårdens bokning, tel: 010-160 80 01,
[email protected]
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler
dig till våra kurser!
Upplysningar:
Roland Söderberg, tel: 010-160 80 06,
[email protected]
Kyrkvärd i
Guds tjänst
Kyrkvärdsutbildning
på Stiftsgården i Rättvik
6-8 oktober 2017
Samåkning
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart.
Samåk i bil eller ta tåget. Mer information finns på bekräftelsen
du får en månad före din planerade vistelse hos oss.
Med reservation för förändringar.
Avbokningsregler
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi
enligt nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av
läkarintyg debiteras endast kursavgift.
KursavgiftKost/logi
28-15 dagar före kursstart
50 %
-14-0 dagar före kursstart
100 %
50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470- 0050.
VÄSTERÅS STIFT
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2, 795 32 RÄTTVIK
Tel: 010-160 80 00, Bokning: 010-160 80 01
[email protected] • www.svenskakyrkan.se/stiftsgardenrattvik
Foto: Privat
Att vara kyrkvärd/gudstjänstvärd
är en mångskiftande uppgift.
Kyrkvärden är i många sammanhang
något av församlingens ansikte utåt.
Stiftsgården i Rättvik erbjuder utbildning/fortbildning
för kyrkvärdar och gudstjänstvärdar. Vi ger fem olika
delkurser vilka alla är förlagda till den naturskönt belägna
gården vid Siljans strand. Deltagande i samtliga fem kurser
ger en solid grund för tjänst i ett av vår kyrkas kanske
äldsta uppdrag. Självfallet måste man inte delta i hela
serien av kurser. Du väljer fritt vilka du har behov av.
De olika delkurserna återkommer varje år.
Kyrkvärd i Guds tjänst
6-8 oktober 2017
Denna utbildningshelg fördjupar sig i dessa frågor:
•Gudstjänsten nu och då
•Liturgi och symboler
•Kristet liv i bilder och symboler
•Kroppsliturgi – att fylla rummet med närvaro
• Mänsklig gudstjänst
Förutom kursinnehållet ger dessa kurser utmärkta
tillfällen till erfarenhetsutbyte med kyrkvärdar från
andra församlingar.
Stiftsgården i Rättvik är en ”mötesplats till glädje” där
reflektion, dialog och erfarenhetsutbyte har sin givna plats.
Vi ser fram emot att få möta och lära känna dig.
Prel. hålltider för vår helg
Fredag
18.00Middag
19.00 Start/introduktion i Werkmäster
21.00Aftonbön
Enkelt kvällsfika
Lördag
08.00Morgonbön
08.15Frukost
09.15 Samling i Werkmäster
10.30Förmiddagsfika
11.00 Forts samling
12.00 Bön mitt på dagen
12.15 Lunch och tid för t ex en promenad
14.00Samling
15.00Eftermiddagsfika
15.30 Forts samling
18.00 Middag i Gläntan
19.00Samling
21.00Mässa
Ostbricka i Rättviksrummet
Söndag
08.00Morgonbön
08.15Frukost
09.00 Samling Werkmäster
10.30Förmiddagsfika
11.00Gudstjänst
12.15Lunch
Foto: Privat