Inbjudan utbildning gröna korset maj -17

Medicinsk patientinformation
Utbildningsdag
i Gröna Korset
Gröna Korset är en patientsäkerhetsmetod för att dagligen identifiera vårdskador och initiera
förbättringsåtgärder. Metoden utgör en del i det dagliga patientsäkerhets- och förbättringsarbetet
och möjliggör en kontinuerlig, positiv utveckling av patientsäkerhetskulturen inom Södra Älvsborgs
sjukhus.
Gröna Korset bidrar till en säkrare vård för våra patienter, skapar kvalitetssäkrade arbetssätt, är ett
ledningsverktyg för chefer samt bidrar till ökad följsamhet till lagar och författningar inom
patientsäkerhetsområdet. Vår vision är: Inga vårdskador.
Anmälan och kostnad
För interna deltagare vid Södra Älvsborgs sjukhus är utbildningen kostnadsfri och anmälan
registreras via regionskalendern.
Länk till regionskalendern;
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents?openview
För externa deltagare kostar utbildningsdagen 1 800 kronor, vilket inkluderar lunch, kaffe samt
utbildningsmaterial. Anmälan sker direkt till undertecknade via mail eller telefon. Vid anmälan ska
fullständigt namn, beställar-id, organisationsnamn, referens, organisationsnummer,
faktureringsadress anges för att underlätta kommande fakturering.
Avbokning efter sista anmälningsdag faktureras.
Ev. allergier eller specialkost meddelas vid anmälan.
Utbildningsdagen innehåller teori gällande nationellt och lokal patientsäkerhetsarbete och övning
i bedömning av vårdskada.
Utöver teoretisk metodgenomgång tillämpas praktiska övningar i gröna korset och dagligt
förbättringsarbete.
Deltagarna får även en inblick i metodernas tillämpning ute på vårdenhet.
Datum
2017-05-24
Tid
08:30 – 16:00
Plats
Konferenslokal Elin Odencrants, vid personalrestaurangen
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
Anmälan
Senaste datum för anmälan: 2017-04-30
För mer information
Önskar du mer information om Gröna Korset återfinns detta på Södra Älvsborgs sjukhus externa
webbsida, se länk nedan.
http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/Utvecklingsarbete/
https://www.youtube.com/watch?v=MD8DRRte5es
Hitta hit
Välj ingång 29 för att lättast hitta till
föreläsningssalen, som ligger i
angränsning till restaurangen/matsalen.
Enklaste vägen att hitta till ingång 29 är
att gå utvändigt och följa vägen upp vid
akutintaget (märkt 2 på kartan ovan).
När ni kommit upp för den lilla backen är
det sedan skyltat till restaurangen/matsalen
in till höger (efter psykiatriakuten).
För anmälan och vid frågor kontaktas:
Katherina Hansson
Sophia Nordström
[email protected]
[email protected]
033-616 1376 alt. 070-082 58 47
033- 616 1040 alt. 070-082 57 91
Varmt välkomna!