Regionalt nätverksmöte Ätstörningar 2017

K O MP E TE NS CENTR UM Ä TS TÖRNI NG A R – S YD
I NB JUDE R TIL L
Regionalt nätverksmöte
Ätstörningar 2017
Årlig konferens och uppdatering inom Ätstörningsområdet
08.45 Registrering och kaffe
09.30 Välkomna
Presentation av nya ätstörningsteam i
regionen
10.00 Information från ätstörningskonferenser
Information om kommande möten
10.30 Föreläsning ”Energy availability and
reproductive function in female
endurance atheletes”, samt
kliniska erfarenheter med ätstörningar
inom dansk (TEAM DANMARK) och
svensk elitidrott (Sveriges Olympiska
Komitté).
PhD Anna Melin
12.00 Lunch
13.00 Ny forskning
13.30 Information om Uppföljning
projekt Ätstörningscentrum
Ulf Wallin
14.30 Diskussion
15.00 Avslutning och Kaffe.
VARMT VÄLKOMNA!
Kompetenscentrum Ätstörningar – Syd
TID
30 maj 2017 08.45 – 15.30, Grand Hotel, Lund
Max antal platser 120
MÅLGRUPP
Personer som arbetar med Ätstörningar inom
psykiatrin i Södra sjukvårdsregionen
KOSTNAD
366 kr/person, moms tillkommer för privata
verksamheter i Region Skåne och
verksamheter i Blekinge, Halland, Kronoberg.
Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe
samt konferenslunch
ANMÄLAN
Senast den 15 maj via e-post till: Marie-Louise
Majewski E-post: [email protected]
Anmälan skall innehålla följande uppgifter

Namn, Profession och Arbetsplats

Faktureringsadress: med samtliga
uppgifter. För privata verksamheter anges
också Organisationsnummer

Ekonomiansvarig: Namn och E-postadress
samt telefon

Ange också om det är något du inte
tål/äter inför beställningen av mat

Avbokning senast 20 maj skriftligt
KONTAKTPERSON
Marie-Louise Majewski, KompetensCentrum
Ätstörningar – Syd, E-post: [email protected]