Bildfråga

Förening:_______________________________________ Kontaktperson:_______________________________
Bildfråga
Svara på frågorna och ta de markerade bokstäverna i svaren och bilda ett musikord.
Maxpoäng för bildfrågan är 4 poäng.
Fråga A:
Namn på stad: Namn på artist: Foto: Fernando Gutierrez
Fråga B:
Namn på stad: Artistnamn: Foto: M-Louis.
Fråga C:
Namn på stad: Artistnamn: ”Musikord”: