Datablad - MJK Automation AB

MJK Automation AB
Telefon: 0533-177 50
Telefax: 0533-138 11
E-post: [email protected]
Hemsida: www.mjk.se
Apparatskåp till Pumpstationer
• Styrning av pumpar
• Larm och driftsignalhantering
• Bräddregistrering (antal, tid, volym)
• Regnintensitetsmätning med styrning
• Comli och Modbus protokoll
• Inbyggd GSM eller RS232 för externt modem
Regn
Flöde
Brädd
Höglarm
nöddrift
Nivå
1612
©MJK Automation 2016
Exempel på apparatskåp för en avloppspumpstation
Apparatskåp för styrning och övervakning av pumpstation.
Styrning av 2 stycken pumpar med mjukstarter, åskskydd, nöddrift och bräddregistrering.
Skåpstorlek: 800 × 800 × 300 mm
Apparatskåp
Antal Beskrivning
1
Huvudbrytare 45 A
2
Motorskyddsbrytare
1
Uttag 400 V, 16 A, avsäkrat
1
Uttag 230 V, 10 A, avsäkrat
1
Jordfelsbrytare 25 A, 4-pol, 30 mA
2
Mjukstarter
1
Åskskydd inkommande matning, 4-poligt
2
Automatsäkring 10 A, 1 pol
1
Nätaggregat 230/24 V DC, 2,5 A
2
Strömtransformator 4—20 mA
2
Omkopplare H-0-A
1
Matningsdon/skiljeförstärkare till nivågivare
1
Tidrelä för nödstyrning av pump 1
1
Montage av pumpstyrning Mµ Connect
1
Jordskena med anslutningar
Yttre utrustning flödesmätare
1
MagFlux 7200
Mätrör dimensioneras för aktuellt flöde.
Rengöringspliggar kan köras igenom.
MagFlux elektronik med display. Kompakt-,
vägg- eller skåpmontage
Yttre utrustning regnmätare
1
Regnmätare professional eller nederbörds­mätare
meterologisk
Mµ Connect har inbyggda funktioner för:
• Pumpstyrning
• Bräddregistrering (antal, tid, volym)
• Regnlogg
• Energisparkörning med flödesmätning
• Nedpumpning av sump
• Kommunikation till Scada via modbus och comli
Erforderlig kraft och signaler via fjäderplint
1
Nivårelä MJK 501, 230 V AC, brädd
1
Mµ Connect RS485/RS232, 6DI/2DO/3AI
Spänningsmatning: 11-30 V AC/DC
Batteribackup: Inbyggd batteriladdare med
övervakning
1
Mµ Connect HMI färg/touch 7” display
1
Mµ Connect kabelset till HMI display, RS485
Yttre utrustning nivågivare
1
Nivågivare Keram 30, inkl 12 m kabel
Mätområde: 0—5 alternativt 0—10 mVp
1
Upphängningsbeslag MJK, diameter. 6-10 mm
Yttre utrustning för hög nivå, nöddrift
1
Nivåvippa MJK 7030, 12 m kabel
1
Upphängningsbeslag MJK, diameter. 6-10 mm
Yttre utrustning för bräddregistrering
1
Nivåelektrod, 2 m, kopplingshuvud med 1 stav
1
Ytterligare elektrodstav till kopplingshuvud,
längd 2 m
1
Montagebeslag till ultraljudsgivare (kort modell)
1612
©MJK Automation 2016