kliniskt schema svenska Gr A VT17 slutlig v5

V5
mån 30/01
tis 31/01
ons 01/02
fm
em
fm
em
fm Rafael/MFA
tor 02/02
em
fm
fre 03/02
em
fm
Lör 4/02
Grupp 1
1 Mohammed Abdulrasak
perinatal
intro+avd 44
avd 44
avd 44
seminarium MFA
practicum 9-10
avd 44
avd 44
avd 44
föreläsningar föreläsningar
Grupp 1
2 Minna Romell
perinatal
intro+avd 44
avd 44
avd 44
seminarium MFA
practicum 9-10
avd 44
avd 44
avd 44
föreläsningar föreläsningar
Grupp 1
3 Senya Sampras
perinatal
intro+avd 44
avd 44
avd 44
seminarium MFA
practicum 9-10
avd 44
avd 44
avd 44
föreläsningar föreläsningar
Grupp 2
4 Ola Bengtsson
obst mott
intro+SMVC SM bm ulj
F/AOM AH
seminarium MFA
practicum 9-10
SMVC HS
ulj JB
SMVC KL
föreläsningar föreläsningar
Grupp 2
5 Simon Prabin
obst mott
intro+bm ulj
SMVC KL
ulj GK
seminarium MFA
practicum 9-10
F/AOM MC
F/AOM MC
SMVC AB
föreläsningar föreläsningar
Grupp 2
6 Klara Kjellstedt
obst mott
intro+ ulj KL
F/AOM MC
SMVC MC
seminarium MFA
practicum 10-11
bm ulj
SMVC PP
F/AOM MC
föreläsningar föreläsningar
Grupp 3
7 Erik Bjereus
Förlossning
intro
seminarium MFA
practicum 10-11
A-pass
Grupp 3
8 Hedda Sima Marschall
Förlossning
intro
seminarium MFA
practicum 10-11
9 Jacob Moflag Svensson
Förlossning
intro
seminarium MFA
practicum 10-11
V-pass
gyn op/Avd
intro+gyn 49 Avd gyn 49 Avd SP gyn op
seminarium MFA
practicum 10-11
gyn op
Grupp 3
Grupp 4
11 Hanna Rydén
C-pass
föreläsningar föreläsningar
föreläsningar föreläsningar
gyn op
gyn op
föreläsningar föreläsningar
föreläsningar föreläsningar
Grupp 4
12 Johan Thilén
gyn op/Avd
intro+gyn op
gyn op
gyn 49 Avd SPseminarium MFA
practicum 11-12
gyn op
gyn op
gyn op
13 Elise Jacobsson
gyn op/Avd
intro+gyn op
gyn op
gyn op
seminarium MFA
practicum 11-12
gyn op
gyn 49 Avd SP
gyn 49 Avd SPföreläsningar föreläsningar
Grupp 5
15 Sofia Weiber
gyn mott
intro+Akut mott O mott PHL
mott CL
seminarium MFA
practicum 11-12
akut mott AMAkandidatmott
akut mott OGUföreläsningar föreläsningar
Grupp 5
16 Simon Persson
gyn mott
intro+ mott CBR akut mott OLU akut mott KL seminarium MFA
practicum 11-12
mott KAB
mott PJ
Barnmorskepass
A=07.00-15.00
C=14.30-21.30
V=21.15-07.15
proffspat 16:30
proffspat 17:30
C-pass
föreläsningar föreläsningar A-pass
Grupp 4
proffspat 15:30
sön 5/02
em
kandidatmott
föreläsningar föreläsningar
A-pass