Rektor Torunn Lauvdal - Universitetet i Agder

Viserektor Astrid Birgitte Eggen
Førstelektor Hallgeir Nilsen
Føsteamanuensis Magnhild Høie
Student Christine Alveberg
Student Rolf Bjarne Larsen
Student Lene Litsheim
Observatører:
Studentprest Hans Jørgen Wennesland
Adm.dir. Steinar Finseth, Studentsamskipnaden i Agder
Rådgiver Per Anders Nygaard, Personal- og organisasjonsavdelingen
Førstekonsulent Håkon Reinertsen, Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser
Konsulent Marit-Gunn Tveit, Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser,
Grimstad
Eli Stålesen, Psykososialt lavterskeltilbud
Anja Merethe Roaas, «Studier med støtte»
Lone Bak, Universitetsbiblioteket
INNKALLING TIL MØTE I LÆRINGSMILJØUTVALGET FREDAG 24.
FEBRUAR 2017 KL. 12.00, MØTEROM A7001, CAMPUS KRISTIANSAND
Det innkalles til møte 24.02.17 kl. 12.00. Merk tidspunktet.
Forfall meldes snarest til seniorrådgiver Anne Marie Sundberg ([email protected]).
Møtet innledes med felles lunsj med universitetets studieutvalg.
Felles orienteringssaker:
-
Oppdatering om pågående prosjekter, herunder LUF og eLUF
Meld. nr. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning
Utvikling av Vrimlehallen på Gimlemoen
Saksliste:
LMU-sak 17/1
Godkjenning av innkalling og saksliste
LMU-sak 17/2
Godkjenning av referat fra møte i LMU 16.11.16
LMU-sak 17/3
Referatsaker
- Protokoll fra møte i universitetets studieutvalg 16.11.16
- Protokoll fra møte i universitetets studieutvalg 20.01.17
LMU-sak 17/4
NSO-sak: Rapport om læringsmiljøutvalgene
Eventuelt
Side 1 av 2
Anne Marie Sundberg
Seniorrådgiver
Kopi av innkalling og saksdokumenter:
Fakultetene
Avdeling for lærerutdanning
Studentorganisasjonen
Studiedirektør
Bibliotekdirektør
Vara ansatte:
Ass. studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen
Førsteamanuensis Thomas Gjesteland
Førsteamanuensis Tale Steen-Johnsen
Vara studenter:
Student Stina Hodnefjell
Student Anja N. Abusland
Student Sofie Drange
Side 2 av 2