Tabell 2.10.2b KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Endring

Tabell 2.10.2b
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Endring av gjennomsnittlig månedsfortjeneste fra forrige år, fordelt på alder og kjønn. (Prosent)
Tall pr. 1.12 for årene 2006 - 2016
Endring i gjennomsnittlig månedsfortjeneste
Periode
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
Alle
Under
20 år
20 - 24
år
25 - 29
år
30 - 39
år
40 - 49
år
50 - 59
år
Over
59
år
4,4
5,3
4,5
4,7
4,5
4,6
4,2
4,5
Kvinner
4,4
5,3
4,4
4,7
4,5
4,5
4,4
4,5
Menn
4,4
5,4
4,6
4,8
4,8
4,6
4,1
4,6
7,6
5,8
7,7
7,7
7,4
7,9
7,6
7,6
Kvinner
7,8
5,5
7,7
7,6
7,4
8,0
8,0
7,9
Menn
7,3
7,1
7,5
8,0
7,5
7,8
6,8
7,2
3,4
1,2
1,9
3,0
3,5
3,7
3,4
3,6
Kvinner
3,5
1,0
2,3
3,0
3,5
3,7
3,6
3,5
Menn
3,2
2,3
1,2
2,7
3,3
3,7
3,3
4,0
4,9
1,7
2,4
3,8
4,8
5,4
4,9
5,2
Kvinner
5,0
1,8
2,3
3,9
4,9
5,4
5,2
5,4
Menn
4,7
1,5
2,4
3,1
4,7
5,3
4,5
5,0
2,7
1,0
1,8
2,5
2,4
3,0
2,6
2,8
Kvinner
2,7
0,7
2,0
2,4
2,4
2,9
2,7
2,7
Menn
2,8
1,8
1,4
2,5
2,4
3,3
2,6
3,2
5,8
7,1
6,3
6,2
5,9
6,0
5,5
5,7
Kvinner
5,9
6,9
6,3
6,4
6,0
6,0
5,7
6,0
Menn
5,4
7,5
6,5
5,6
5,7
5,9
5,0
5,5
1,7
2,2
2,7
1,7
1,3
1,9
1,5
1,9
Kvinner
1,7
2,7
2,6
1,6
1,3
1,9
1,6
2,1
Menn
1,6
0,9
3,0
1,9
1,2
2,1
1,3
1,7
4,5
4,6
4,6
4,0
4,3
4,8
4,3
4,2
4,5
4,7
4,8
4,1
4,3
4,8
4,4
4,5
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner
Tabell 2.10.2b
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Endring av gjennomsnittlig månedsfortjeneste fra forrige år, fordelt på alder og kjønn. (Prosent)
Tall pr. 1.12 for årene 2006 - 2016
Endring i gjennomsnittlig månedsfortjeneste
Periode
Alle
Under
20 år
20 - 24
år
25 - 29
år
30 - 39
år
40 - 49
år
50 - 59
år
Over
59
år
4,3
4,5
4,1
3,6
4,5
4,8
4,3
3,9
2,2
0,5
1,8
2,2
1,9
2,3
2,0
1,9
Kvinner
2,2
0,5
1,9
2,4
2,0
2,2
2,0
2,2
Menn
2,0
0,4
1,5
1,7
1,7
2,3
1,8
1,8
2,7
4,5
3,4
2,7
2,7
3,0
2,7
2,5
Kvinner
2,9
4,7
3,5
2,8
2,8
3,1
2,8
2,8
Menn
2,3
4,0
2,8
2,4
2,2
2,8
2,4
2,2
Menn
2014 - 2015
2015 - 2016
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kilde: KS' PAI-register.
Månedsfortjeneste inkluderer faste og variable tillegg