Beckers_PF_NO_01 1..2

Metallackfrg
Produkttype:
Spesielle egenskaper:
Metallckfrg er en alkydlakkmaling til bruk for maling av metall- og treflater
bde ute- og innendrs.
Brukes bde til ny- og ommaling.
Metallackfrg har mange
utmerkede
egenskaper
som f.eks. god dekkevne,
lettpfrt, god utflytningsevne, hy og sikker glans,
god v rbestandighet, hard
og ripefast flate. P strre
flater kan Metallackfrg
pfres med spryte eller
rulle. Ved spryting (ogs
hytrykkspryting) spes
Mettallackfrg ut med F˛rtunning AR. Malingen har
god hefteevne p de fleste
materialer.
Bruksomrde:
Metallackfrg brukes blant
annet til jerndetaljer som
gjerder, rekkverk, redskap
samt mbler m.m. Den er
dessuten utmerket bruke
p linolium og tregulv.
TEKNISK INNFORMASJON
Bindemiddel:
Uretanalkyd.
L
sningsmiddel:
Alifatnafta.
Tynner:
F˛rtunning AR ved
spryting
Materialforbruk:
8 -10 kvm/liter og behandling.
Verkt
y:
Pensel, rulle eller spryte.
Rengj
ring av verkt
y: Alifatnafta eller Penseltv#tt.
Overmalingsbar:
Etter ca 12 timer ved + 23) C og
50% luftfuktighet.
T
rketid:
Stvtrr etter ca 5 timer ved
+ 23) C og 50% luftfuktighet.
Glans:
Hgblank, ca 90 glansenheter.
Fargeutvalg:
Inng1r i Beckers brytsystem,
hvit och svart.
Brannfareklasse:
Klass 2b, brannfarlig.
Metallackfrg
NYMALNING INNEND(RS
Jern: Skrap og brst nye med stlbrste. Vask med
lacknafta . Grunn med Rostskyddsgrund A eller Grepp
Grundfrg. Ferdigmal 1 eller 2 ganger med Metallackfrg.
Tre, board, sponplater: Grunn med Grepp Grundfrg
eller Snickerislip. Eventuell sparkling utfres med Beckers Snickerispackel. Grunn de sparklade flatene. Mal1
eller 2 ganger med Metallackfrg.
Fortynning: Alifatnafta. Ved spryting kan det spes
med F˛rtunning AR. Det finns en viss risk for reisning.
Pfring: Pensel, rulle eller spryte. Ved bruk av rulle
annbefalles det lakkmalingsgsrulle. Eftersltning med
pensel eller planstrykare b˛r g˛ras.
Rengjring: Verktyet rengjres med alifatnafta eller
Penseltvtt. Flytende malingsrester leveres p lokal miljstasjon. Godt tmte bokser leveres p returstasjoner
for spesialavfall.
OMMALNING INNEND(RS
Malte flater: Vask med Mlartvtt. Skyll nye med
vann. Blanke flater slipes matt med middelsfint slipepapir. Fabrikksmalte tredetaljer skal alltid slipes med fint
slipepapir og grunnes med Grepp Grundfrg. Skrap
bort ls maling.
Eventuell sparkling utfres med Beckers Snickerispackel.
Grunn de sparklede flatene. Mal 1 eller 2 ganger med
Metallackfrg.
NYMALNING UTEND(RS
Jern: Skrap og brst nye med stlbrste.Vask med alifatnafta eller F˛rtunning AR.
Grunn med Rostskyddsgrund A eller
Metallprimer. Ferdigmal 2 eller 3 ganger med
Metallackfrg.
Tre: Grunn med Metallackfrg. Mal 2 eller 3 ganger
med Metallackfrg.
OMMALNING UTEND(RS
Malte jernflater: Vask med Mlartvtt. Skyll nye med
vann. Skrap bort ls maling. Stlbrst nye bare jernflater. Grunn med Rostskyddsgrund A p rene jernflater.
Mal 1 eller 2 ganger med Metallackfrg.
Malte treflater: Vask med Mlartvtt. Skyll nye med
vann. Skrap bort ls maling.Trerene flater males 1 gang
med Metallackfrg. Ferdigmal 1 eller 2 ganger med Metallackfrg
Beckers A/S . Stansveien 25, 0976 Oslo . Tfn: 22 80 32 90 . www.beckers.no