Læringsmål kristendommen nord Fil

Læringsmål - kristendommen














Hva vil det si å være kristen?
o Vite om tradisjoner og hendelser.
o Hvor mange kristne er det i verden?
o Hvor det lever flest kristne.
Hvorfor fikk Jesus så stor betydning?
Vite hva Jesus gjorde som gjorde ham så spesiell.
Hadde korsfestelsen noe med betydningen hans å gjøre?
Vite hvilke ulike syn det finnes på bibelen.
Vite hvorfor det finnes ulike syn på bibelen.
Hva mener de som leser bibelen bokstavelig, historisk og kritisk og de som leser det som
mennesker og guds ord.
Vite hvilke store endringer kristendommen gjennomgått gjennom tidene.
Vite hvilke deler av verden man opplever kirken som sterkest.
Vite hva misjon betyr.
Hva betyr kunsten for de kristne?
Hva var/er de kristne mest opptatt av i maleriene.
Den treenige Gud.
Vite hvem den treenige gud innebærer og hva de står for.