Lokal plan 1. trinn Lesefilosofene og Mattemesterne

Lokal plan vår 2017 1. trinn
Uke Tema
2
Eventyr
Lesefilosofene og Mattemesterne
Innhold
Kompetansemål LK `06




Se på bilder og overskriften til teksten
Høytlesing av en voksen
Bruke konkreter
Gjenfortelle/dramatisere
Elevene kan bruke enkle strategier for forståelse og refleksjon
Elevene skal øve på å gjenfortelle et eventyr
3
Lek med tall



Måle lengde
Tallinje
Nabotall
Eleven skal øke sin tallforståelse gjennom lek med tall og begreper
4
Lek med tall



Måle lengde
Tallinje
Nabotall
Eleven skal øke sin tallforståelse gjennom lek med tall og begreper

Arbeid med ulike rim og regler

Elevene søker mening i teksten ved å reflektere over innholdet sammen i gruppe

Klappelek

Arbeid med ulike rim og regler

Elevene søker mening i teksten ved å reflektere over innholdet sammen i gruppe

"Lapp i hatt" Nøkkelord fra teksten skrives på små lapper og legges i en hatt.
Elevene gjenforteller teksten ved å trekke en lapp
5
6
Rim og regler
Rim og regler
7
Mattebowling
8
Vinterferie

Elevene kan bruke enkle strategier for forståelse og refleksjon
Elevene kan bruke enkle strategier for forståelse og refleksjon
Elevene skal utvikle og kunne bruke varierte regnestrategier for
addisjon og subtraksjon.
Lek med pluss og minus
Elevene skal kunne grunnleggende sentrale matematiske begrep
9
Mattebowling
Se egen plan for vinterferien

Elevene skal utvikle og kunne bruke varierte regnestrategier for
addisjon og subtraksjon.
Lek med pluss og minus
Elevene skal kunne grunnleggende sentrale matematiske begrep
10
Vi arbeider med
billedkort



Trekke et kort og beskrive det de ser, uten å si ordet.
Trene muntlig fremstilling
Ord og begreper
Elevene kan bruke enkle strategier for forståelse og refleksjon
11
Vi arbeider med
billedkort



Trekke et kort og beskrive det de ser, uten å si ordet.
Trene muntlig fremstilling
Ord og begreper
Elevene kan bruke enkle strategier for forståelse og refleksjon
12
Eventyret om:
Den vesle høna
og hvetekornet




Se på bilder og overskriften til teksten
Høytlesing av en voksen
Bruke konkreter
Gjenfortelle/dramatisere
13
Eventyret om:
Den vesle høna
og hvetekornet




Se på bilder og overskriften til teksten
Høytlesing av en voksen
Bruke konkreter
Gjenfortelle/dramatisere
15
Elevene kan bruke enkle strategier for forståelse og refleksjon
Elevene kan bruke enkle strategier for forståelse og refleksjon
Påskeferie se egen plan
Eleven skal gjennom lek øke sin tallforståelse
16
Aball
"Blåbær og
tyttebær"



Øke forståelse for mengde
Sortere
Doble og halvere
Eleven skal kunne dele opp og bygge mengder opp til 10
Eleven skal kunne doble og halvere
Elevene skal kunne grunnleggende sentrale matematiske begrep og
knytte disse til handling i dagliglivet
Eleven skal gjennom lek øke sin tallforståelse
17
Vi leker butikk



Øke forståelse for mengde
Sortere
Doble og halvere
Eleven skal kunne dele opp og bygge mengder opp til 10
Eleven skal kunne doble og halvere
Elevene skal kunne grunnleggende sentrale matematiske begrep og
knytte disse til handling i dagliglivet
Eleven skal gjennom lek øke sin tallforståelse
18
Vi leker butikk



Øke forståelse for mengde
Sortere
Doble og halvere
Eleven skal kunne dele opp og bygge mengder opp til 10
Eleven skal kunne doble og halvere
Elevene skal kunne grunnleggende sentrale matematiske begrep og
knytte disse til handling i dagliglivet.
19
21
Rim og regler
Rim og regler

Arbeid med ulike rim og regler

Elevene søker mening i teksten ved å reflektere over innholdet sammen i gruppe

"Lapp i hatt" Nøkkelord fra teksten skrives på små lapper og legges i en hatt.
Elevene gjenforteller teksten ved å trekke en lapp

Arbeid med ulike rim og regler

Elevene søker mening i teksten ved å reflektere over innholdet sammen i gruppe

"Lapp i hatt" Nøkkelord fra teksten skrives på små lapper og legges i en hatt.
Elevene gjenforteller teksten ved å trekke en lapp
Elevene kan bruke enkle strategier for forståelse og refleksjon
Elevene kan bruke enkle strategier for forståelse og refleksjon
22
Lek med tall



Måle lengde
Tallinje
Nabotall
Eleven skal øke sin tallforståelse gjennom lek med tall og begreper
23
Lek med tall



Måle lengde
Tallinje
Nabotall
Eleven skal øke sin tallforståelse gjennom lek med tall og begreper
24
Eventyr



Dialog om teksten, hva handler teksten om?
Gjenfortelle
Trene muntlig fremstilling
Elevene kan bruke enkle strategier for forståelse og refleksjon