Temaplan januar

Plan for januar
TEMA: THORBJØRN EGNER OG
HAKKEBAKKESKOGEN
Vi blir kjent med Thorbjørn Egner og dyrene
i Hakkebakkeskogen
Gå på kino for å se Dyrene i
Hakkebakkeskogen
Uke 2:
 Hvem er Thorbjørn Egner?
 Vise bilde av Thorbjørn Egner
 Skrive ned det som barna tenker når de ser
Thorbjørn Egner
 Synliggjøring ved å skrive det på en plakat,
henge opp, publisere på nettsiden
 Lage et stort tre som skal henges på veggen
 Sanger: Her kommer Klatremus Lillemann, Visen om
Reven, Bestemors vise
 Ukens ord: forfatter, bok
Uke 3:
 Bli kjent med Klatremus, Morten Skogmus, Mikkel
Rev, Bestemor Skogmus og Petter Pinnsvin
 Lære om mus, rev og pinnsvin, se på ordentlige
bilder. Hvordan ser dyrene ut? Hva spiser de?
Hvor bor de?
 Skrive ned barnas tanker og undringer.
 Lage et stort tre som skal henges på veggen
 Sanger: Her kommer Klatremus Lillemann, Visen om
Reven, Bestemors vise, Bestemors Flyvevise, So ro
lille mann
 Ukens ord: Mus, rev, pinnsvin, nøtter
Uke 4:
 Bli kjent med Bakermester Harepus, Bakergutten,
Elgen, Ekorn-Jensen, Ekorn-mor, Tom, Lise og Per
 Lære om hare, elg og ekorn, se på ordentlige
bilder. Hvordan ser dyrene ut? Hva spiser de?
Hvor bor de?
 Skrive ned barnas tanker og undringer.
 Lage et stort tre som skal henges på veggen
 Sanger: Her kommer Klatremus Lillemann, Visen om
Reven, Bestemors vise, Bestemors Flyvevise, So ro
lille mann, Visen om Baker Harepus,
Pepperkakebakesang
 Ukens ord: Hare, baker, elg, ekorn, nøtter
Uke 5:
 Bli kjent med Brumlemann, Bjørnemor, Bamsefar i
Lia, Kråka og Ugla
 Lære om bjørn, kråke og ugle, se på ordentlige
bilder. Hvordan ser dyrene ut? Hva spiser de?
Hvor bor de?
 Skrive ned barnas tanker og undringer.
 Lage et stort tre som skal henges på veggen
 Sanger: Her kommer Klatremus Lillemann, Visen om
Reven, Bestemors vise, Bestemors Flyvevise, So ro
lille mann, Visen om Baker Harepus,
Pepperkakebakesang, Vaskevise for småbjørner,
Grønnsakspisesang, Bamses fødselsdag
 Ukens ord: Bjørn, kråke, ugle
 Gå på kino