Se regnskap for 2016 her

REGNSKAP 2016
Post
Medlem
Eget kort
Hytteutleie
Isfiske
Fiskens Dag
Mva ref
Grasrot
Div tilskudd
Scooter tilskudd
Grunneiere skifteoppgjør
Fisk
Leie Fiskevann
Scooter
Årsmøte
Marten
Formann/Kasserer
Kostnad lokaler
Jordskifteretten
Inventar
Driftsmateriale
Adm
Rep og vedlikehold bygn
Renter
Overskudd
Sum
Balanse
Eiendom bygning
Driftsløsøre
Scootere
Fordring Tipping
Varer
Skogfond
Bank
Mva ref 2017 46.000,- x 70%
Sum
Inn
19.100,82
9.000
4.550
320
38.182,40
75.713
43.569,75
46.051
12.500
99.800
Ut
20.000
7.375
12.464,90
1.000
8.668,19
6.000
11.833,25
81.614,27
17.080
10.027
10.636,05
143.348,95
1.312,45
350.149,42
20.101,81
350.149,42
186.815,02
36.074,20
223.878
15.653,12
1.687
3.113
234.586,08
32.200
734.006,42