Fremdriftsplan for Trolls And Gods

Fremdriftsplan for Trolls And Gods
Av Ruben Bratsberg, Magnus Poppe Wang. Håvard Torp Helmersen, Håkon Mølstre
Dette er en fremdrift/milepælsplan for prosjektet "Trolls And Gods". Dette er et arbeid som en del av
faget 6117 Bachelorprosjekt. Fagansvarlig: Ingrid Sundbø
Oppgave
Prosjektskisse
Prosjektweb
Lage presentasjon av milepæl 1
Milepæl 1
Milepæl 2
Milepæl 3
Product backlog
Release 1: Kartgenerering og bevegelse
Release 2: By-vindu
Release 3: Kampsystem
Release 4: Funksjoner/egenskaper
Release 5: Flerspiller
Release 6: Finpuss
u1
u2
u3
u4
u5
u6
u7
u8
u9
Fargekoder:
= Administrativt prosjektarbeid
= Utviklingsoppgaver
u10 u11 u12 u13 u14 u15 u16 u17 u18 u19 u20 u21