Typetegning C6 Overbygning

Skjering
Løssprengt fjell
Fjell
Opprinnelig terreng
Trau
Skrås ut til traubunn ved skæringer eller til
bunn høyeste fylling av forsterkningslaget
hvis denne er under 500 mm
Topp vei
500
Traubunn