Uke 7 - Ullevål skole

AKS GRØNN BASE UKE 7, INFO


Mandag
13.februar
Tirsdag
14.februar
Barna må ha
med matpakke
til AKS.
Barna må ha
med matpakke
til AKS.
Målområde 4: mat og helse
Målområde 4: mat og helse
Innkryss og spising (13.15-13.40)
Utetid til 14.10
Fargelegging.
Innkryss og spising (13.15-13.40)
Utetid til 14.10
Onsdag
15.februar
Kantine:
Rundstykker og kakao.
Ukens mål: «Jeg godtar at andre sier ifra hvis jeg gjør ting
de ikke liker»
Teaterkurs 1. har avslutning onsdag 1. mars kl 15.00.
Torsdag
16.februar
Barna må ha
med matpakke
til AKS.
Fredag
17.februar
Kantine:
Tacodigg.
Målområde 4: mat og helse
Innkryss og spising (13.15-13.40)
Utetid til 14.10
1000 ting
Innkryss (13.15-13.40)
Utetid til 14.10
Newtonspirene
AKS overtar 11.45.
Utetid til 13.00
Fredags quiz
Gruppe 1.
Målområde 4: Kunst,
kultur og kreativitet
Målområde 4: Kunst, kultur og kreativitet
Frilek i gymsalen
Gymsal for 1A.
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
Tegning på basen
FOR ALLE.
Målområde 4: Kunst,
kultur og kreativitet
Butikk og matoppskrifter.
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek.
Bibliotek
Bygger i grotta
Vi leker og regner.
Målområde 2: fysisk aktivitet og lek
Ullevål stjernekor
Målområde 5: Lekser og
Fordypning
Målområde 5: lekser
og fordypning
Lego og sjakk.
Frilek i
ballbingen
Målområde 2:
Fysisk aktivitet og lek
Just Dance (ca.15.00)