ukeplan for 46 - Elverumskolen

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte!
UKEPLAN FOR 46
UKAS MÅL
Norsk: Eleven skal vite hva diftonger er. Eleven skal kunne ukas ord.
Matematikk: Eleven skal kunne 1 – 5 – gangen. Eleven skal kunne bruke gangetabellen i praktiske
regneoppgaver.
Engelsk: Lese og forstå en dagligdags dialog. Lære hva et substantiv er.
Sosialt: Eleven skal kunne overse uvesentligheter.
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
Matematikk
Matematikk
4A
Engelsk
Norsk
Norsk
Matematikk
Norsk
Norsk
Elevrådsmøte
4A
Norsk
Naturfag
Boklån
KRLE
Sløyd
Gr.1
LEKSER
Norsk
Naturfag
Samfunnsfag
4B
Norsk
4B
Engelsk
TORSDAG
FREDAG
Matematikk
4A
Norsk
4A
4B
Gym K&H
4A
Matematikk
4A
4B
4A
Gym Norsk Norsk
Mat Kunst og Musikk
og
håndverk
helse Gr.3
Norsk
Gr.2
4A
KRLE
4A
Engelsk
4A
K&H
4B
Engelsk
4B
Gym
4B
Gym
4B
KRLE
4B
Matematikk
4B
Norsk
Til hver dag: Lesepermen.
Til fredag: Norskpermen. Øv på ukas ord.
Matte
Jobb minst 45 minutter innen fredag på Multi smart øving. Øv på 1 – 5 – gangen.
Engelsk
Read and translate p.24 in textbook and learn the new words in the sentences. Do p.18 in
workbook and write in full sentences in your Flag book.
INFO
-
Denne uka har vi startet med gangetabellen. Fint om elevene øver litt hver dag på denne.
Elever som skal ha mat og helse, altså elever som er på gruppe 2, skal ha med kjevle. Husk å
merke den.