Uke 7 - Ullevål skole

Ukens sosiale mål:
Aktivitetsplan Ullevål AKS - Gul base - Uke 7
Mandag 13. februar
Matpakke i klasserommet
Tirsdag 14. februar
Onsdag 15. februar
Matpakke i klasserommet
Kantine
Gi ros og si hyggelige ting til hverandre
Torsdag 16. februar
Matpakke i klasserommet
Potetsnadder m/salat
Målområde 4: Mat og helse.
Geomeo
Ullevål stjernekor
STYRKETRENING
Småkokkene
Skating
Påmelldingskurs
Målområd
e 3: Kunst,
kultur og
håndverk.
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
________________________________
ZUMBA
___________________________________
VALENTINSKORT
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
Aktiviteter ute/inne
Frukt fra AKS
Målområde 4: Mat og helse.
Påmeldingskurs
Målområde 3: Kunst, kultur og håndverk
Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
Kantine
Wraps
Frukt fra AKS
Frukt fra AKS
Fredag 17. februar
Sjakk
Kunstklubb
Påmeldingskurs
Målområde 4: Mat og helse.
Målområde 2: Fysiskt aktivitet og lek.
Newtonspirene Gymsal, bibliotek
og mattespill
3. trinn
Påmeldings
kurs
_________________________________
FAB 4 (klubb for 4. trinn)
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
____________________________________
_______________________________________
FAB 4(klubb for 4. trinn) FAB 4 (klubb for 4.
trinn)
Leksehjelp
Målområde 5: Lekser og fordypning.
Leksehjelp
Målområde 5: Lekser og fordypning
Målområde 1:
Natur, teknikk
og miljø
Målområde 2: Fysiskt aktivitet og lek
Aktiviteter ute/inne
Målområde 2: Fysiskt aktivitet og lek
Målområde 3: Kunst, kultur og håndverk.
________________________________
FAB 4
Målområde 3: Kunst, kultur og håndverk.
Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
___________
Aktiviteter
ute/inne
FAB 4
(klubb for 4. trinn)
Klubb for 4. trinn