Har du hørt om omstillingsprosessen?

Har du hørt om
omstillingsprosessen?
Ansattportalen ligger åpent for alle
på kommunens hjemmeside. Under
menyvalget |Omstilling 2017 | blir
det lagt ut tekst, bilder og video som
kan hjelpe deg til å følge med.
www.gran.kommune.no/omstilling
Omstilling er noe vi gjør kontinuerlig,
men denne våren har rådmannen tatt
initiativ til en systematisk prosess med
bred involvering.
Som medarbeider skal du i løpet av vårhalvåret 2017 møte omstillingsprosessen
i flere sammenhenger:
• Du søker selv informasjon
gjennom Ansattportalen.
• Du blir informert av din leder.
• Du deltar i møter, hvor omstilling
er tema, og bidrar med innspill.