KS EffektiviseringsNettverk Barnevern 2016

Onsdag 6. april 2017
Fra kl
09.30
Kaffe
10.00
Oppstart – velkommen
Siden sist – tjenesteanalyser
Nye Kostra-tall
11.20
Kvalitet – hva er det?
Brukerundersøkelsen
Strukturkvalitet
13.00
Lunsj
14.00
Prosesskvalitet
Resultatkvalitet
18.00
Slutt for i dag
Middag
Torsdag 7. april 2017
08.30
Velkommen til en ny dag!
Oppfølging av brukerundersøkelsen
10.00
Kvalitet i barnevernet – hva er det viktig å følge
med på fremover?
11.20
Lunsj
12.00
Medarbeidere
13.10
Kvalitet i samhandling
14.00
Oppsummering
Plan for oppfølging
14.30
Avslutning og avreise
Barnevern 2016
Versjon 30.03.17
KS EffektiviseringsNettverk
Tredje samling: «Til barnets beste»