Lørdag 29.april

Elverum og omegn travklubb inviterer til lokalkjøring på Starmoen
Travbane lørdag 29. april 2017, kl. 13.00.
1. Løp: Kaldblods. DNT’s pokalløp for 3-års hester. 1600m. 20m tillegg for hver
vunnet 3-års pokal. Stengt for hester som har vunnet tre 3-års pokaler. 20m
tillegg ved vunnet kr. 1,- og 40m tillegg ved vunnet kr. 30.000,-. Det er
eiers/innmelders plikt ved innmelding å oppgi om hesten tidligere har vunnet
3-års pokal. Dersom 3-års pokal er vunnet etter innmelding, skal
eier/innmelder før start meddele arrangør om dette samt påse at hesten
starter fra riktig distanse.
2. Løp: Kaldblods. 4 årige og eldre. 2100m. Grunnlag kr. 0,-.
3. Løp: Kaldblods. 4 årige og eldre. Løpet deles etter grunnlag med
skjønnsmessige tillegg avhengig av innmelding.
4. Løp: Kaldblods Monté. 2100m. 20m tillegg ved kr. 50.000,-, 40m tillegg ved kr.
100.000,-, 60m tillegg ved kr. 200.000,- og 80m tillegg ved kr. 400.000,-.
5. Løp: Varmblods. DNT’s pokalløp for 3-års hester. 2100m. samme regler som for
kaldblods, løp 1.
6. Løp: Varmblods. 4 årige og eldre. Løpet deles etter grunnlag med
skjønnsmessige tillegg avhengig av innmelding.
7. Løp: Varmblods Monté. 2100m. 20m tillegg ved kr. 50.000,-, 40m tillegg ved kr.
100.000,-, 60m tillegg ved kr. 200.000,- og 80m tillegg ved kr. 400.000,-.
8. Løp: Ponni. Alle kategorier. Ved innmelding oppgis mankehøyde og rase.
Handikap iht. DNT’s reglement.
Startkontingent kr. 200,-. Ponni kr. 0,-.
Innmelding senest søndag 23. april 2017 kl. 21.00 til:
Richard Olsen tlf. 920 35 382.
Elen Marie Thorsø tlf. 936 63 470.
Strykninger må meldes på telefon 920 35 382 kl. 9.00 – 11.00 løpsdagen.
Premier fra Magnor Glassverk samt gavepremier fra sponsorer.
Det trekkes gavepremier blant deltakere og publikum.