Vårkonferansen 16. – 17. mars 2017

Vårkonferansen 16. – 17. mars 2017
Scandic Ishavshotell, Tromsø
Program Torsdag 16. mars 2017
09:30 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45– 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:00
Registrering
Servering av kaffe og
rundstykker
Velkommen, informasjon
om valg og
generalforsamling
Åpning av vårkonferansen
2017,
Lill Hind
Styreleder DRGforum
Avregningsutvalget
Fokusområder
Bjørn Buan
Kaffepause
H-resepter
Hva er H-resepter og
Asbjørn Mack
hvordan blir de til?
Sykehusinnkjøp HF divisjon
«A til Å»
legemidler
Fra kostnadsvekt til KPP
Universitetssykehuset
Fra kostnadsvekter til KPP
Nord-Norge
– fra sykehusperspektiv
-
13:00 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 16:00
Lunsj
Presentasjon av kandidater til valg
Parallellsesjoner
DRGforum arrangerer opplegg for alle sesjonene
Fagspesifikke Controller/Økonomi
Psykiatri
grupper
16:00 – 17:00
Generalforsamling
Velkommen til alle konferansedeltakere
Aperitif i resepsjonsområdet/restaurantområdet
kl 18:30
Festmiddag kl 19:00
18:30 / 19:00
Program Fredag 17. mars 2017
09:00 – 09:45
09:45 – 10:30
Kvalitetssikring
Anne Stenseth
St.Olavs Hopsital
Kvalitetssikring av
medisinsk koding
Koderevisjoner
Tor Øystein Seierstad
Analysesenteret AS
Dokumentasjon og
koding
10:30 – 10:45
10:45 – 11:30
Pause
Revisjon medisinsk
koding
Børre Fylling
og
Siri Bjerkreim Hellevik
Riksrevisjonen
11:30 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00
Lunsj
Koding av
komplikasjoner
Olafr Steinum
Diaqualos AS
Svar på innsendte
kodespørsmål
Olafr Steinum
Diaqualos AS
14:00 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 15:00
Riksrevisjonens
undersøkelse av
medisinsk kodepraksis i
helseforetakene
Koding av
komplikasjoner til
behandling
Innsendte kodespørsmål
fra konferansedeltakere
svares ut
Pause
Bruk av kodene
D37 – D48
Sidsel Aardal
DRGforum
Hvilke koder kan vi i
stedet bruke?
Avslutning
Med forbehold om mindre endringer i konferansens program