Kulturutvalget:

Kulturutvalget:
Arbeidsoppgaver:
Er du opptatt av kulturtilbud for studenter på HiOA? Kulturutvalget har
ansvar for kulturtilbudet på HiOA og planlegger en kulturkalender for hvert
semester. Dette består av konserter, forestillinger, filmvisninger og foredragt
om ulike tema. Som studentrepresentant i kulturutvalget er du med på å
planlegge og finne aktiviteter til dette kulturtilbudet. Se vårens
kulturkalender her: tinyurl.com/kulturprog
Møtevirksomhet:
2-3 ganger i semesteret
Møteplan:
Møtene holdes på dagtid.
Godgjøring:
Ingen godtgjøring.
Antall studenter:
2 representanter, pluss 1 fra AU.
Sakspapirer:
Det er generelt lite sakspapirer, og møter kalles inn noen uker før.
Virketid:
1. juli – til 30. juni.
Kontaktperson:
Vibeke Horn, [email protected]