vinterferien 2. trinn

VINTERFERIEN 2. TRINN
Mandag 20.2.
Tirsdag 21.2.
Teknisk Museum
Onsdag 22.2.
Torsdag 23.2.
Felles dag for alle
på Lisastua
Vi skal være her på AKS å
leke, ta en ake/tur i
nærmiljøet og kose oss med
pannekaker.
Oppmøte senest
kl. 09.00
Se egen info.
Oppmøte senest kl. 09.00
Ta med; mat og drikke til
lunsj + kr 50.-. + reisekort Oppmøte senest kl.
09.00
Ta med gotteri hjemmefra
Mat og drikke for hele
for max. kr. 30.
dagen. Vi er tilbake
senest kl. 15.30
Fredag 24.2
Vi skal være på AKS og
kose oss med lek ute og
inne, noe godt å spise og
slappe av.
Oppmøte senest kl. 09.30
Mat og drikke til lunsj
Mat og
drikke for hele
dagen
PÅMELDINGSFRIST ER FREDAG 10. FEBRUAR. ALLE MÅ SVARE!
Mat og drikke til lunsj