Styremøter 2017 - Drammen kommune

Sak 43 /16
Møteplan 2017:
24.januar kl. 16.00 – 18.00. Tømmerkrana 16.
13.februar kl. 08.00 – 09.00. Tømmerkrana 16.
23.mars kl. 16.00 – 18.00. Tømmerkrana 16.
18.mai kl. 16.00 – 18.00. Tømmerkrana 16.
24. august kl. 14.00 – 18.00. Utvidet planleggingsmøte. Tømmerkrana 16.
21.september kl. 16.00 – 18.00.Tømmerkrana 16.
19.oktober kl. 16.00 – 18.00. Tømmerkrana 16.
14.desember kl. 17.00. Møterom Svensson Nøkleby. Bespisning etter møtet.
Tømmerkrana 16, 3048 Drammen
Tlf 320 44 600 Faks. 320 44 601
www.drammen-kjøkken.no
[email protected]
Org.nr. 990 661 375