UKEPLAN FOR BASE BLÅ UKE 2 Sosialt mål: Jeg kan

UKEPLAN FOR BASE BLÅ UKE 2
Sosialt mål: Jeg kan være en god venn.
Mandag 09.01
Tirsdag 10.01
Onsdag 11.01
Torsdag 12.01
Fredag 13.01
Skoleslutt kl.13.00
Matpakke
Kl. 13.00-13.45
Skoleslutt kl.13.30
Matpakke
Kl. 13.30-14.00
Skoleslutt kl.13.00
Matpakke
Kl. 13.00-13.30
Skoleslutt kl.13.30
Matpakke
Kl.13.30-14.00
Skoleslutt kl.13.30
Matservering
Kl.13.30-14.15
Tomatsuppe.
Utetid: kl. 14.00-15.00
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.15.00-16.00
Gymsalen
Vi leker «Haleleken».
Utetid: kl. 14.00-15.00
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.15.00-16.00
Hot-Seat
I dag skal barna få prøve seg
en ny og morsom spørrelek.
Utetid: kl. 13.30-14.30
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.14.30-16.00
Rullende krefter
I dag skal barna få prøve seg på
nye forsøk.
Utetid: kl. 14.00-15.00
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.15.00-16.00
Bryn Café
Vi går opp i Caféen og lærer
ulike regnemetoder med
mynter og sedler.
Baseaktiviteter
Barn kan få velge mellom ulike
aktiviteter inne på Base blå.
Biblioteket
Vi besøker skolens bibliotek.
Her kan barna titte/lese i
selvvalgte bøker.
Baseaktiviteter
Barn kan få velge mellom ulike
aktiviteter inne på Base blå.
Myntspill
I dag skal barna få prøve seg
på et nytt spill.
Utetid: kl. 14.15-14.45
Koseboksen
Kl.15.00-16.00
I koseboksen ligger det
mange lapper som er
dekket av magisk støv. På
disse lappene står det
forslag til aktiviteter vi
kan gjennomføre. Det er
barna selv som har
kommet med disse
forslagene.
Ønsker alle en
nydelig helg!
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00