AVINSTALLERE FLEX-PLUGIN I THUNDERBIRD

INFORMASJON OM FLEX-PLUGIN:
For å bedre brukeropplevelsen fjernet vi i 2015 sikkerhetspåminnelsen som kom opp hver gang du skulle sende en epost. Dette etter tilbakemelding fra dere om at denne meldingen opplevdes som forstyrrende og ikke medførte økt
sikkerhet i praksis.
AVINSTALLERE FLEX-PLUGIN I
THUNDERBIRD
ALTERNATIV 1, STEG 1/2: THUNDERBIRD 38: VELG VERKTØY OG KLIKK
VIDERE PÅ "UTVIDELSER".
ALTERNATIV 1, STEG 2/2: KLIKK PÅ "SLETT".
ALTERNATIV 2, STEG 1/2: KLIKK PÅ IKONET OPPE TIL HØYRE SOM SER
UT SOM 3 HORISONTALE STREKER -> UTVIDELSER
ALTERNATIV 2, STEG 2/2: KLIKK PÅ SLETT.