Innstilling landsmøtedelegater (tabell 1) og valgkomite (tabell 2

Innstilling landsmøtedelegater (tabell 1) og valgkomite (tabell 2) Region Midt
Navn
Jorunn Louise Grong
Sektor
Fast ansatt sykehus
Geografi
Sør-Trøndelag
Linda Moen Heia
Avtalefysioterapeut Nord-Trøndelag
Fast ansatt
kommune
Kerstin Fet Vindenes
Avtalefysioterapeut Møre
Roger Kvalsvik
Avtalefysioterapeut Møre
Fast ansatt
kommune
Sven By
Avtalefysioterapeut Sør-Trøndelag
Vara
1. Espen Linaker
Helprivat
Valgkomiteens vurdering
Lang organisasjonserfaring.
Nestleder i regionstyret, delegat
i forrige periode. Lederposisjon i
spesialisthelsetjeneste. Bidrar
svært godt i NFF.
Flere år med
organisasjonserfaring, delegat i
forrige periode. Jobber i
kommune som både avtale- og
fast ansatt fysioterapeut. Stort
engasjement for NFF.
Lang organisasjonserfaring og
delegat fra forrige periode.
Nestleder i regionstyret i forrige
periode. Bidrar svært godt i
NFF.
Lang organisasjonserfaring.
Landsmøtedelegat forrige
periode. Lang erfaring fra
kommunal sektor som
fysioterapeut og leder.
Har vist stor interesse og
engasjement for NFF. Erfaring
fra kommune som fast ansatt og
avtalefysioterapeut.
Stort engasjement for
privatpraktiserende uten
driftstilskudd, samt lengre
organisasjonserfaring. Innstilt
som første vara og vil bli delegat
ved økning av
medlemstall/frafall.
2. Zhivko Petrov
Fast ansatt
Sør-Trøndelag
Engasjert i NFF-verv de siste
kommune
årene, vist bra engasjement.
3. Sissel Voldset
Fast ansatt
Møre
Lite organisasjonserfaring per
kommune
nå, viser engasjement for NFF.
Merknader: Ikke innstilt: Britt Tove Klevmo. Ønsket kun å stille som vara.
Navn
Kenneth Berg Aasegg
Linda Moen Heia
Aase Irene Remen Myklebust
Nord-Trøndelag
Sektor
Fast ansatt kommune
Avtalefysioterapeut
Fast ansatt kommune
Fast ansatt sykehus
Helprivat
Geografi
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Møre og Romsdal
Vara
Tone Rånes
Fast ansatt kommune
Møre og Romsdal
Merknad: Disse er eneste kandidatene. Aase Irene er vurdert til å ha større nettverk enn Tone.