Dagsorden

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN
Møteinnkalling
Møte i Overordnet styringsgruppe 28. februar 2017
Tidspunkt: 15:30 – 17:30
Møtested: Fylkeshuset, møterom «Skiringssal»
Dagsorden
Dokument
Sak
1/17
Valg av representanter for godkjenning av
-
2/17
Godkjenning referat fra 20. desember
-
Referat fra møtet 20.
3/17
Årsrapport 2016
-
Saksfremlegg
4/17
Budsjett 2017
-
Saksfremlegg
5/17
Parter i bypakken fra 1.1.2017 – oppfølging
-
Saksfremlegg og
møtereferat
behandling i Sandefjord kommune
6/17
Videre prosess for planprogram for
Interkommunal kommunedelplan for gange,
desember
saksprotokoll fra
Sandefjord kommune
Saksfremlegg med
innstilling fra ASG
-
sykkel og kollektiv
7/17
IC Tønsberg- Larvik – status v/Bane NOR
8/17
Gatebruksplan for Teie – orientering om
9/17
Kommunikasjon – status
10/17
Tiltak på kort sikt («strakstiltak») – status
11/17
Forskuttering av investering (grunnerverv,
12/17
Eventuelt
prosjekt og planer så langt
anlegg etc)
-
Notat