uke 3 2017 - Elverumskolen

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte!
UKEPLAN FOR 2.KLASSE UKE 3
Norsk: Jeg kan fortelle om ei bok jeg liker.
Matematikk: Jeg kan måle lengder ved hjelp av «ikke-standardiserte» måleenheter (binders, snøre).
Engelsk: Jeg kan si og forstår disse ordene: strawberry (jordbær), grapes (druer), kiwi fruit (kiwi),
yoghurt. Jeg kan: I am hungry, I am thirsty.
Sosialt mål: Jeg har det ryddig på plassen min i klasserommet og i garderoben.
MANDAG
16. januar
Samlingsstund
Matematikk
Norsk
TIRSDAG
17. januar
Samlingsstund
ONSDAG
18. januar
Samlingsstund
TORSDAG
19. januar
Samlingsstund
Matematikk
Norsk
Bibliotekbesøk
Norskstasjoner
FREDAG
20. januar
Samlingsstund
Matematikkstasjoner
Utegym
Gym
Engelsk
Nami
K&H
LEKSER:
Ukelekse
Til tirsdag:
Til onsdag:
Til torsdag:
Til fredag:
Info:




Norsk
Matematikk
Samfunnsfag
Engelsk
Matematikk
Boklån
KRLE
Les 15 minutter hver dag for/med en voksen. Fyll ut leseloggen hver dag.
Øv på ukas sang: Månedene
Les s. 64 og 65 i Zeppelin lesebok.
Skriv en setning med hvert av ukas ord. Skriv i norskboka.
Matematikkark i gul mappe.
Les s. 82 og 83 i Zeppelin lesebok. Gjør oppgave 1, 2, 3 og 4 på s. 83. Skriv i norskboka.
Matematikkark i gul mappe.
Smart Øving: Minst 15 min.
Lag en bokanbefaling (på ark som deles ut mandag).
Grønn gruppe skal anbefale bok for de andre.
Engelskark i Questboka. Husk leseloggen
Rød gruppe skal anbefale bok for de andre.
Det er leselystaksjon i uke 3 og 4. Vi kommer til å ha ekstra fokus på forfattere, lesing
og leseglede. I løpet av disse to ukene skal alle fortelle om ei bok de har lest.
Vi skal besøke Elverum Bibliotek på onsdag. De som har lånekort fra før, kan låne bøker
Ukas ord:
da. De som ikke har og som ønsker lånekort til sitt barn, må fylle ut vedlagte skjema fra
dette,
biblioteket og levere til oss på mandag.
etter, eller,
Onsdag hadde vi kapittelprøve i matematikk. Denne sendes hjem sammen med
hadde.
ukeplanen. Vi starter på nytt kapittel, Lengdemåling, på mandag.
I 2A har Bente hovedansvar mandag og tirsdag, Linda onsdag og torsdag, Ann-Kristin på fredag.
God helg! Hilsen Bente, Linda og Oddny