Idrettsrådsseminar

Akershus idrettskrets
inviterer styret i idrettsrådet til
Idrettsrådsseminar
Torsdag 16. mars 2017 kl 18:00-21:00, enkel servering fra kl 17:45
Lillestrøm Kultursenter (Verdensrommet)
PROGRAM
Ungdomsidretten i Akershus
Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud – Hva vet vi og hva gjør vi?
v/Guro Røen AIK
Nye IT-løsninger for idrettsråd
Informasjon om nye nettsider og Klubbkontor med styre- og prosjektportal
v/Atea
Fremtidens idrettsanlegg
Fremtiden vil stille krav til at vi bygger nye typer anlegg. Hva kan dette konkret bety?
v/Oddleif Dahlen AIK
Erfaringsutvekslinger
Still spørsmål – hvordan gjør andre idrettsråd det?
MÅLGRUPPE
Seminaret passer for alle styremedlemmene i idrettsrådet.
Påmelding