Oktober - MinBarnehage.no

Oktober
Fagområde: Etikk, religion og filosofi var månedens fagområde. Det å snakke om
hvordan andre mennesker har det. Det at alle mennesker har det ulikt og at alle
mennesker har rett på mat, vann, et sted å bo og et sunt liv. Det å ta vare på og
trøste hverandre.
Tema: Best sammen, gjøre ting sammen, solidaritet og vennskap. Vi har vært på
turer sammen, positive opplevelser i fellesskap. Vi har malt, øvd oss å telle til
fem på russisk og arabisk. Vi har snakket om barns rettigheter. Hatt vrimlelek
med fellessamling på grått bygg. FN kafeen var en stor suksess og det er
selvsagt takket være alle dere som kom på kafe. Det setter vi veldig pris på!!
Grønt mål og sosialt mål: Vi har presentert ulikheter i verden, men viktigst av
alt ulikheter innad på avdelingen. Vi er jo alle ulike og har forskjellige kulturer
presentert på avdelingen. Det å ta vare på hverandre og sette pris på hverandres
selskap. Det sosiale målet utvides og tas med inn i neste måned.
Språkmål: Få en forståelse av begrepet vennskap, det å hjelpe hverandre. Det å
få være med, gjensynsglede, inkludere og ta vare på. En kontinuerlig prosess.
Barna er veldig glade i hverandre og har det gøy sammen og slik ønsker vi å ha
det!