Digitalisering av Den norske los

”Alt på et sted”
– digitalisering av Den norske los
Bente Berggraf februar 2017
Bakgrunn farvannsbeskrivelsen
Den norske los
Den norske los er
et oppslagsverk
og et viktig
hjelpemiddel
både før, under
og etter seilasen
og er et
supplement til
sjøkartene.
Mål for digitalisering
Den norske los
Mer effektiv oppdatering og distribusjons rutiner
Økt bruk av Den norske los blant skippere og
navigatører
Offline innhold
Den norske los blir et ønsket medium
for samarbeidspartnere til å få ut informasjon
Enklere leveransemodell for å gi ut nytt innhold
Mer oppdatert innhold for brukerne
Løsningen skal kunne erstatte
nåværende bøker
Rogaland skal lanseres
i løpet av 2017
Delmål
Skape et godt samarbeid med
Fylkeskartkontorene
Lage standarder for innlevering av innhold til
Norge digitalt sammen med Fylkeskartkontorene
Bruke data fras havner og kommuner
Måltall
7 havner skal være implementert i løpet av 2017
Stavangerregionen havn, Karmsund havn, Sauda,
Egersund, Sandnes, Rekefjord (Sokndal) og
Kårstø (Tysvær)
Integrere «eksterne» data
Delmål
Lage en visning for implementering av
- vær
- tidevann,
- bølger
- strøm etc.
skal være implementert i 2017
Versjon 1
– hele landet skal lanseres 2018
Delmål
Kommunikasjon med havner og kommuner
Etablere kontakt med alle fylkeskartkontor
Involvere testere fra Kystverket,
Redningsselskapet, Rederier, Havneeiere,
distributører og interne ressurser
Måltall
Minimum 10 nasjonale havner skal være
presentert ved lansering.
Alle aktuelle havner/kommuner skal være
informert og klar for å dele data.
Aktuelt innhold
Kartinfo
Havneinfo
•
•
•
•
•
•
•
•
Ankring
Bunkers
Fortøyning
Havnereglement
Strøm og vann
Kontaktinfo
Seilingsinformasjon
Gjestebrygge
Stavanger Havn objekter
Stavanger
Stavanger Havn AutoCAD
Tjenester fra Kystverket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Farleder
Lostjenester
Fartsforskrifter
Sjøtrafikk og AIS
Havner
Nødhavner
Fyr og merker
Regelverk
Kystvær
Bølgevarsel
Kystinfo
Tidevann
De fleste steder i verden har vi
to høyvann og to lavvann hver
dag, men det er ikke bare
tidevannet som gir
vannstandsendringer.
Tidevannsstrømmer
oppstår som følge av
høydeforskjellen mellom
flo og fjære, og lokalt kan
strømmene bli svært
sterke.
Vær og vind
Alminnelige opplysninger
•
•
•
•
•
•
•
•
Forskrifter
Verneområder
Forbudte/farlige områder
Strøm
Grenser
Flagg
Lover og regler
Seilingsinformasjon
Aktuelle funksjoner
•
•
•
•
•
•
•
Mine sider
Planlegge seilas
Oppslagsverk
Søk
Kunne brukes offline
Engelsk utgave
Tilbakemeldingstjeneste