Tabell 2.3.1c KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. MENN

Tabell 2.3.1c
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. MENN
Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn, faste og
variable tillegg til grunnlønn og variabel overtid pr. 1.12.2016
Vekst i grunnlønn og månedsfortjeneste fra 1. desember 2015 til 1. desember 2016.
Relativ månedsfortjeneste pr. 1.12.2016.
Gj.snitt.lønn pr.
mnd.verk
Stillingsbetegnelse
Stillingskode
Stillinger
Ansatte
Årsverk
Grunnlønn
ADJUNKT
7962
8.085
7.752
7.190
40.699
ADJUNKT M. TILLEGGSUTD.
7963
10.894
10.461
9.831
ADVOKAT
8001
71
67
AMBULANSESJÅFØR
7352
5
ARBEIDER
6014
ARBEIDSLEDER
Faste
og
var.
till.
Var.
overtid
Grunnlønnsvekst
20152016
Vekst imånedsfortjeneste
20152016
Relativ
grunnlønn
1.732
538
2,6%
2,4%
98%
44.164
1.868
804
2,4%
2,3%
107%
64
64.802
558
530
2,5%
1,7%
152%
5
2
.
.
.
.
.
.
1.535
1.397
1.037
31.037
2.138
1.291
2,9%
2,6%
77%
7003
3.142
2.791
2.347
36.872
4.480
3.135
2,7%
2,8%
96%
ARBEIDSTERAPEUT
6671
135
129
84
31.584
3.986
522
0,6%
1,9%
83%
ARKITEKT
8535
135
132
125
48.807
12
78
0,1%
0,1%
113%
ASS. REKTOR/AVD. LEDER
9954
782
769
754
56.656
362
287
1,3%
1,4%
132%
ASSISTENT
6572
15.675
13.375
7.750
28.105
3.232
550
2,7%
3,6%
73%
AVD.LED/U.INSP/FAGLEDER
7954
1.480
1.394
1.347
51.785
575
436
2,4%
2,2%
121%
BARNEHAGELÆRER
6709
252
245
224
35.926
429
180
3,6%
4,1%
84%
BARNEPLEIER
7024
14
11
10
33.324
92
254
2,8%
-4,9%
78%
BARNEVERNSPEDAGOG
6508
108
99
90
37.308
1.425
390
2,3%
2,8%
90%
BIBLIOTEKAR
7026
125
122
105
37.051
1.071
236
2,3%
1,9%
88%
BRANNKONSTABEL
7237
4.129
4.070
980
32.578
19.468
7.991
2,5%
4,2%
121%
DISTRIKTSMUSIKER
7495
53
45
38
44.953
908
99
2,7%
2,5%
106%
ERGOTERAPEUT
6517
101
96
87
37.038
990
113
3,2%
2,7%
88%
FAGARB. MED SPESIALUTD.
7716
39
35
32
36.020
1.293
1.035
3,6%
4,5%
87%
Tabell 2.3.1c
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. MENN
Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn, faste og
variable tillegg til grunnlønn og variabel overtid pr. 1.12.2016
Vekst i grunnlønn og månedsfortjeneste fra 1. desember 2015 til 1. desember 2016.
Relativ månedsfortjeneste pr. 1.12.2016.
Gj.snitt.lønn pr.
mnd.verk
Stillingsbetegnelse
Stillingskode
Stillinger
Ansatte
Årsverk
Grunnlønn
Faste
og
var.
till.
Var.
overtid
Grunnlønnsvekst
20152016
Vekst imånedsfortjeneste
20152016
Relativ
grunnlønn
6986
1.119
936
881
33.721
1.460
1.730
2,2%
1,9%
82%
7517
12.666
10.581
9.287
33.249
2.024
1.507
2,3%
2,2%
82%
FAGLEDER
7453
783
713
681
42.202
1.086
1.191
3,1%
3,2%
100%
FOTTERAPEUT
6910
2
2
1
.
.
.
.
.
.
FYSIOTERAPEUT
7066
298
270
225
37.313
702
18
2,4%
2,7%
88%
FØRSTESEKRETÆR
7520
118
111
95
35.901
227
279
2,2%
2,1%
84%
HELSESEKRETÆR
7199
9
9
6
.
.
.
.
.
.
HELSESØSTER
6185
10
8
7
.
.
.
.
.
.
HJELPEPLEIER
7076
4.837
4.370
3.126
32.103
6.582
750
2,2%
2,3%
90%
HJEMMEHJELP
6190
256
236
155
30.697
2.912
492
4,2%
4,6%
78%
INGENIØR
8084
3.719
3.077
2.988
46.582
670
935
2,5%
2,3%
110%
JORDMOR
8209
1
1
1
.
.
.
.
.
.
KLINISK SOSIONOM
7619
5
5
5
.
.
.
.
.
.
KOMMUNALSJEF
9440
611
556
548
69.714
803
23
.
.
164%
KONSERVATOR
8103
36
36
35
49.137
336
16
4,4%
4,7%
115%
KONSULENT
6559
3.981
3.689
3.396
39.783
426
544
2,4%
2,4%
93%
KONTORMEDARBEIDER
7196
61
53
32
31.732
533
41
5,0%
3,0%
75%
KONTROLLØR/INSPEKTØR
6221
147
133
118
40.740
3.131
2.370
1,9%
3,7%
102%
KOSTØKONOM
7715
1
1
1
.
.
.
.
.
.
FAGARBEIDER
Tabell 2.3.1c
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. MENN
Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn, faste og
variable tillegg til grunnlønn og variabel overtid pr. 1.12.2016
Vekst i grunnlønn og månedsfortjeneste fra 1. desember 2015 til 1. desember 2016.
Relativ månedsfortjeneste pr. 1.12.2016.
Gj.snitt.lønn pr.
mnd.verk
Stillingsbetegnelse
Stillingskode
Stillinger
Ansatte
Årsverk
Grunnlønn
Faste
og
var.
till.
Var.
overtid
Grunnlønnsvekst
20152016
Vekst imånedsfortjeneste
20152016
Relativ
grunnlønn
LEDER
9454
327
311
306
55.464
451
164
.
.
130%
LEDER KAP. 4
7451
2.428
2.271
2.136
47.847
1.154
1.105
3,0%
3,0%
114%
LEDER KAP. 5
8451
2.242
1.977
1.894
53.378
1.248
1.176
2,4%
2,4%
127%
LEDER/VIRKSOMHETSLEDER
9451
3.544
2.865
2.799
59.355
927
227
2,2%
2,3%
140%
LEGE
8527
1.949
1.631
667
68.565
3.659
462
2,7%
3,0%
168%
LEKTOR
7965
837
802
690
44.512
1.447
852
2,1%
2,3%
107%
LEKTOR M. TILLEGGSUTD.
7966
4.797
4.589
4.223
48.517
1.708
1.021
2,0%
1,8%
117%
LÆRER
7961
1.816
1.685
1.385
38.303
1.207
529
2,2%
2,1%
92%
LÆRER U. GODKJ. UTD.
7960
2.761
2.650
1.574
34.600
772
550
1,7%
1,5%
82%
MASKINIST
6293
8
8
7
.
.
.
.
.
.
8293
5
5
3
.
.
.
.
.
.
MILJØTERAPEUT
6675
2.836
2.642
2.206
36.836
4.969
439
2,8%
3,4%
97%
MILJØVEILEDER/KONSULENT
6684
77
74
62
35.008
1.249
153
3,6%
4,4%
84%
MUS. & KULTURMEDARBEID.
6816
402
362
156
33.813
1.004
38
1,6%
2,1%
81%
MUS. & KULTURSKOLELÆRER
6814
1.555
1.206
680
42.514
858
14
2,4%
2,8%
101%
PED./PSYK. RÅDGIVER
7249
47
45
43
48.511
396
598
2,6%
-0,2%
113%
PEDAGOGISK LEDER
7637
703
692
668
38.401
611
479
2,7%
2,5%
91%
PLEIEMEDARBEIDER
6583
2.691
2.446
1.141
27.465
7.359
1.031
2,9%
2,7%
81%
PREST
8392
3
3
2
.
.
.
.
.
.
Tabell 2.3.1c
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. MENN
Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn, faste og
variable tillegg til grunnlønn og variabel overtid pr. 1.12.2016
Vekst i grunnlønn og månedsfortjeneste fra 1. desember 2015 til 1. desember 2016.
Relativ månedsfortjeneste pr. 1.12.2016.
Gj.snitt.lønn pr.
mnd.verk
Stillingsbetegnelse
Stillingskode
Stillinger
Ansatte
Årsverk
Grunnlønn
Faste
og
var.
till.
Var.
overtid
Grunnlønnsvekst
20152016
Vekst imånedsfortjeneste
20152016
Relativ
grunnlønn
PSYKOLOG
8470
153
145
135
52.399
289
3
1,0%
1,2%
122%
RADIOGRAF
8564
2
2
2
.
.
.
.
.
.
REKTOR/LEDER
7951
300
260
249
57.291
491
483
3,6%
3,5%
134%
REKTOR/VIRKSOMHETSLEDER
9951
1.166
1.058
1.049
59.646
733
44
1,4%
1,2%
140%
RENHOLDER
7210
1.602
1.395
1.109
29.695
313
220
3,1%
3,2%
70%
RÅDGIVER
8530
5.720
5.361
5.135
48.951
318
490
2,5%
2,4%
114%
SAKSBEHANDLER
7531
1.562
1.512
1.441
44.678
259
824
2,5%
2,4%
104%
SEKRETÆR
6863
194
178
131
32.973
634
398
2,0%
1,9%
78%
SERVICEMEDARBEIDER
6912
1.972
1.743
1.244
32.110
2.701
1.330
2,4%
2,7%
81%
SJÅFØR
6883
156
153
129
32.782
750
912
2,0%
1,9%
78%
SOSIALKURATOR
7168
538
522
496
39.379
634
145
3,0%
3,1%
93%
SOSIONOM
7534
100
94
84
37.946
1.660
96
2,9%
2,8%
92%
SPESIALBIBLIOTEKAR
8112
19
19
18
40.077
318
0
3,0%
2,9%
94%
SPESIALFYSIOTERAPEUT
7617
63
59
51
40.505
567
22
2,4%
2,0%
95%
SPESIALHJELPEPLEIER
7681
108
100
84
34.320
5.600
618
2,2%
2,3%
93%
SPESIALPEDAGOG
7522
75
69
65
40.637
517
128
1,3%
1,6%
95%
SPESIALSYKEPLEIER
7523
365
342
302
41.113
3.705
426
2,7%
3,1%
104%
STILL. M/KRAV MASTERGR.
7712
46
42
40
43.845
688
151
5,5%
4,9%
103%
SYKEPLEIER
7174
1.697
1.547
1.280
37.476
6.216
1.237
2,7%
2,6%
101%
Tabell 2.3.1c
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. MENN
Ansatte etter stillingskode. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, grunnlønn, faste og
variable tillegg til grunnlønn og variabel overtid pr. 1.12.2016
Vekst i grunnlønn og månedsfortjeneste fra 1. desember 2015 til 1. desember 2016.
Relativ månedsfortjeneste pr. 1.12.2016.
Gj.snitt.lønn pr.
mnd.verk
Stillingsbetegnelse
Stillingskode
Stillinger
Ansatte
Årsverk
Grunnlønn
Faste
og
var.
till.
Var.
overtid
Grunnlønnsvekst
20152016
TANNHELSESEKRETÆR
7100
6
6
5
.
.
.
.
.
.
TANNLEGE
8301
329
308
276
59.654
2.559
502
1,4%
1,6%
144%
TANNPLEIER
7175
10
9
9
.
.
.
.
.
.
TEKNIKER
7177
897
783
724
35.056
1.381
1.531
2,0%
2,1%
85%
TVERRFAGL. SPES.UTD. HS
7710
438
415
386
40.496
2.741
309
2,5%
3,0%
100%
UTDANNINGSSTILL. M.M.
7711
331
311
148
30.228
3.276
440
-0,6%
4,0%
78%
8711
151
145
136
42.736
783
67
3,3%
2,7%
101%
VAKTMESTER
6541
2.063
1.672
1.481
33.365
706
585
2,3%
2,4%
79%
VERNEPLEIER
6455
912
838
744
37.015
4.638
409
2,6%
2,6%
97%
VETERINÆR
8533
24
24
17
39.902
72
0
.
.
.
ØVERSTE ADM. LEDER
9430
317
317
316
82.114
928
0
.
.
193%
Kilde: KS' PAI-register.
Vekst imånedsfortjeneste
20152016
Relativ
grunnlønn