heldags å pent

UKEPLAN FOR BASE BLÅ UKE 1
Sosialt mål: Jeg kan være en god venn.
Mandag 02.01
H
E
L
D
A
G
S
Å
P
E
N
T
Tirsdag 03.01
Onsdag 04.01
Torsdag 05.01
Fredag 06.01
Skoleslutt kl.13.30
Matpakke
Kl. 13.30-14.00
Skoleslutt kl.13.00
Matpakke
Kl. 13.00-13.30
Skoleslutt kl.13.30
Matpakke
Kl.13.30-14.00
Skoleslutt kl.13.30
Matservering
Kl.13.30-14.15
Fiskepinner i lompe.
Utetid: kl. 14.00-15.00
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.15.00-16.00
Hot-Seat
I dag skal barna få prøve seg
en ny og morsom spørrelek.
Utetid: kl. 13.30-14.30
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.14.30-16.00
Ballongleken
Vi prøver oss på et spennende
forsøk.
Utetid: kl. 14.00-15.00
Læringsstøttende aktiviteter
Kl.15.00-16.00
Tallsopper
I dag skal barna lage noen
flotte tallsopper.
Biblioteket
Vi besøker skolens bibliotek.
Her kan barna titte/lese i
selvvalgte bøker.
Baseaktiviteter
Barn kan få velge mellom ulike
aktiviteter inne på Base blå.
Matteflekken
Vi spiller det kule spillet
«Matteflekken».
Utetid: kl. 14.15-14.45
Koseboksen
Kl.15.00-16.00
I koseboksen ligger det
mange lapper som er
dekket av magisk støv. På
disse lappene står det
forslag til aktiviteter vi
kan gjennomføre. Det er
barna selv som har
kommet med disse
forslagene.
Ønsker alle en
suveren helg!
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00
Frilek: Kl.16.00-17.00