SAK 2 09:30 – 10:30: Programdebatt 60 min

! / 65
10
!
SAK 2 – PROGRAMDEBATT
Partiets arbeidsprogram 2017 - 2021 skal vedtas på landsmøtet 19. - 21. mai. Programkomiteen
har nå lansert sitt endelige programutkast, men alle medlemmer og lokallag kan komme med
endringsforslag til utkastet.
Oslo MDG sitt årsmøte kan vedta å støtte endringsforslag som har blitt fremmet. Dette vil gi
forslaget større tyngde på landsmøtet og vil være retningsgivende for Oslo MDGs delegasjon
på landsmøtet.
Siden vårt årsmøte avholdes etter den nasjonale fristen for endringsforslag er det ikke mulig å
foreslå ting på selve årsmøtet som ikke allerede er meldt inn til nasjonalt. Derfor er det viktig at
man husker å sende inn sitt forslag på forhånd til den nasjonale programkomiteen innen 1. mars.
Debatten vil foregå i bolker, med votering på forslagene etter hver bolk. Hvor store bolker det
blir avhenger av antall innsendte forslag.
Dine forberedelser til denne saken:
• Les igjennom endelig programutkast.
https://www.mdg.no/content/uploads/2017/01/ArbeidsprogramV2_2017-2021.pdf
•
Send dine / ditt lokallags forslag til endringer av programmet i MDG nasjonalt sitt skjema på
nett innen 1. mars. Dette gjør du i dette skjemaet.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduigGQjJdUyvbfB329sd_1TCoU5WhTLOjYyGpeGACTKqzJA/viewform?c=0&w=1
Hvis du mener at et innsendt forslaget er noe Oslo MDG bør støtte: Frem forslag gjennom
vårt skjema her, med ditt forslag til hva Oslo MDG skal støtte.
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScsNpShHph_PSQwWRVhFDaZNXUdGogGXsiNnyOeOqd2unlTxw/viewform?
c=0&w=1
•
•
I forkant av årsmøtet vil en oversikt over innsendte forslag legges ut på nettsidene, slik at du
kan ta stilling til hvilke forslag du støtter at Oslo MDG skal fremme til landsmøtet. Følg med
på http://oslo.mdg.no/arsmote-2017/
! / !65
10