"Deltid" under "årsverk" angir årsverk utført i deltidsstillinger

Tabell 3.4.1
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Årsverk etter heltid/deltid i 2015 og 2016
Antall årsverk
Vekst 2015 - 2016
2015
2016
Årsverk
Prosent
Ansatte som arbeidet deltid både i 2015 og 2016
103.709
106.223
2.514
2,4
Ansatte som arbeidet heltid både i 2015 og 2016
198.037
198.023
-14
-0,0
Ansatte som arbeidet heltid i 2015 og deltid i 2016
14.549
10.151
-4.397
-30,2
Ansatte som arbeidet deltid i 2015 og heltid i 2016
13.574
19.664
6.090
44,9
329.869
334.062
4.193
1,3
Kilde: KS' PAI-register.
"Deltid" under "årsverk" angir årsverk utført i deltidsstillinger. Hvis en ansatt har flere stillinger som til sammen utgjør heltid, vil
likevel årsverkene tas med her.