MØTEPLAN 2017

MØTEPLAN 2017
Dato
Sted
AU
Dato
Sted
ASU
Fellesnemda
Fredag
20.januar
Rissa
08.30
Tirsdag
31. januar
Stranda
menighetshus
11.00-13.00
13.00-15.00
Fredag
17. februar
Leksvik
08.30
Tirsdag
Stranda
28. februar menighetshus
11.00-13.00
13.00-15.00
Mandag
13. mars
Rissa
08.30
Tirsdag
28. mars
Stranda
menighetshus
11.00-13.00
13.00-15.00
Mandag
3. april
Leksvik
08.30
Tirsdag
25. april
Stranda
menighetshus
11.00-13.00
13.00-15.00
Fredag
12. mai
Rissa
08.30
Tirsdag
30. mai
Stranda
menighetshus
11.00-13.00
13.00-15.00
Fredag
9. juni
Leksvik
08.30
Tirsdag
20. og 27.
juni
Stranda
menighetshus
20. juni
11.00-13.00
27. juni
13.00-15.00
AU - Administrativt arbeidsutvalg: Anita Nesset Kristiansen, Line Marie Rosvold Fjeldahl, Randi Sollie Denstad
Kirkeverge fra Rissa og kirkeverge fra Leksvik har møte- og talerett.
ASU – Administrasjonsutvalg: Turid Finserås, Per Anton Mælan, Randi Solli Denstad, Leif Tørstad, Birgit Irene Høston, Tore Kruken, Randi Etnan,
Line Marie Rosvold Fjeldahl, Roger Arntsen, Ann Kristin Eidsvåg, Kirkevergene har møte- og talerett. Vara: Torbjørg Hubakk, Katharina Alice Moe Dahle, Inger Langen
Fellesnemda: Line Marie Rosvold Fjeldahl, Randi Solli Denstad, Torbjørg Hubakk, Per Anton Mælan, Katharina Alice Moe Dahle, Inger Langen, Tore Kruken, Randi Etnan,
Brita Hardeberg, Knut Ola Vang, Per Skjærvik, Kirkevergene har møte- og talerett. Vara: Elsa Sørensen, Vegar Nebb, Tor Martin Sunde, Turid Finserås, Ragnar Bliksås,
Tove Tviberg, Kjersti Lerstad, Jan Våbenø Larsen, Marit Hovstein, Grete Saus, Verena Grønning