modell 79258 - Brukerhjelp

-1-
DIGITAL
BRANN-SAFE
DIGITAL
BRANNSAFE
INSTRUKSJONSBOK
BRUKSANVISNING
-2-
Innholdsregister
ADVARSEL!........................................................................................................................... 3
1. Åpne safen med nøkkel. ......................................................................................................... 3
2. Innsetting av batterier............................................................................................................. 3
3. Åpne safen etter at batteriene er på plass. .............................................................................. 3
4. Programmering av egen kode................................................................................................. 4
5. Advarsel: bytt batteri.............................................................................................................. 4
6. Bytting av batteri.................................................................................................................... 4
6. Overstyring/oppheving av koder............................................................................................ 5
-3-
ADVARSEL!
Ikke oppbevar nøklene inne i safen.
BRANNSAFE
Denne safen er konstruert for å tåle høye temperaturer, men den indre temperaturen
er likevel ikke høyere enn 1770C, for å holde oppbevarte papirer og dokumenter i god
stand. Safen er utstyrt med kodelås og nøkkel.
1. Åpne safen med nøkkel.
For den bekvemmelighet og sikkerhet har vi laget en mulighet for manuelt
oppheving/åpning av safen. For å åpne døren for første gang, fjern batterideksel(d)
(se diagram1). Fjern klistremerket og du finner et nøkkelhull, sett i nøkkelen og vri om
”med klokken”, vri bryteren(a) i samme retning. Dette vil åpne safen manuelt.
2. Innsetting av batterier.
Safen trenger 4stk. AA(1,5V R06) batterier.
For å sette i batteriene, fjern batteridekselet(d)(se diagram1) og sett i de fire
batteriene. Sjekk at + og – polenes posisjoner er korrekt. Displayet€ vil søke statusen
for det elektroniske låsesystemet automatisk. Dersom alt er i orden, vil displayet vise:
”good”. Vi anbefaler at du bruker alkaliske batteri.
3. Åpne safen etter at batteriene er på plass.
For å åpne safedøren, trykk på START knappen(c)(se diagram1),
displayet(e) viser nå: ”-------”.
Nå trykker du inn en av de to fabrikkinnstilte kodene: 0,0,0,0 (bruker kode) eller
8,8,8,8 (master kode). Trykk inn en av de kodene umiddelbart og trykk deretter på
START knappen. Det grønne lyset(f) vil slå seg på og displayet viser ”OPEN”. Åpne
døren med bryteren(a) innen 4sekunder.
Dersom du ikke vil at displayet skal vise hvilke nr. du taster inn når du slår koden,
trykker du bare START knappen to ganger etter første inntasting. Det grønne lyset(f)
vil slå seg på og displayet viser ”OPEN”. Åpne døren med bryteren(a) innen
4sekunder.
-4-
4. Programmering av egen kode.
Safen kan programmeres med to sett koder. For din sikkerhet, etter at du har åpnet
safen og satt i batterier, bør du programmere to sett nye koder som erstatter de
fabrikkinnstilte kodene.
BRUKERKODEN:
A. Trykk inn den røde knappen(b) (se diagram2), slipp den ut igjen og displayet
vil vise: ”SET CodE”
B. Nå trykker du inn din nye brukerkode, tast inn fra 3 til 8 tall som du ønsker skal
være din nye kode, og bekreft med å trykke START knappen. Displayet vil nå
vise ”IN” og nr. du har tastet. Det betyr at den nye koden er bekreftet.
MASTER KODEN:
C. Trykk inn den røde knappen(b) (se diagram2), slipp den ut igjen og displayet
vil vise: ”oLd CodE”
D. Nå trykker du inn den fabrikkinntastede masterkoden (8,8,8,8), og trykk
START knappen. Displayet vil vise ”SET”. Tast inn fra 3 til 8 tall som du
ønsker skal være din nye kode, og bekreft med å trykke START knappen.
Displayet vil nå vise ”rE-InPUT”.
E. Nå taster du den nye masterkoden din engang til og bekrefter med å trykke på
START. Displayet vil nå vise ”IN” og nr. du har tastet. Det betyr at den nye
koden er bekreftet.
Dersom du eller en innbryter taster inn feil kode, lyser det røde lyset(g) og
displayet vil viser ”Error” og safen kan ikke åpnes.
Hvis feil kode tastes inn fire ganger etter hverandre, vil displayet vise ”Error” og
en alarm (hilsen) vil lyde i ca.3 minutter. Den riktige koden kan ikke inntastes før
etter disse tre minuttene. Dersom nøkkelen brukes til å åpne døren kan alarmen
stoppes med å trykke på den røde knappen.
5. Advarsel: bytt batteri.
For å teste batteriene, trykk START knappen. Dersom batteriene er svake vil
displayet vise ”Lo-BAE”, og du bør bytte ut batteriene.
6. Bytting av batteri.
Safen trenger 4stk. AA(1,5V R06) batterier.
Bytt ut de gamle batteriene, displayet vil søke statusen for det elektroniske
låsesystemet automatisk. . Dersom alt er i orden, vil displayet vise: ”good”. Vi
anbefaler at du bruker alkaliske batteri.
-5-
6. Overstyring/oppheving av koder.
For den bekvemmelighet og sikkerhet har vi laget en mulighet for manuelt
oppheving/åpning av safen. Dersom du har glemt koden fjern batterisdekselet og
fjern de gamle batteriene. Fjern klistremerket og du finner et nøkkelhull, sett i
nøkkelen og vri om ”med klokken”, vri bryteren(a) i samme retning. Dette vil åpne
safen manuelt.