Mer veg for pengene

Mer veg for pengene
Regional konferanse om vegstandard og kostnader ved bygging av ny veg
«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
MER VEG FOR PENGENE?
Regional konferanse om vegstandard og kostnader ved bygging av ny veg
• Formål med dagen
– Hva er mulig?
– Hva er klokt?
– Hvordan få et «felles språk»
mellom bestillere (politikere) og
fagfolk?
MER VEG FOR PENGENE?
Regional konferanse om vegstandard og kostnader ved bygging av ny veg
•
Nasjonalt perspektiv med regionalt tilsnitt
– Eirik Sivertsen, første nesteleder i Stortingets
transport- og kommunikasjonskomite
•
Jakten på et lokalpolitisk handlingsrom sett fra Finnmark,
Troms og Nordland
– Fylkesråd for samferdsel Geir Ove Bakken (Finnmark)
– Fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund (Nordland)
– Bjørn Ivar Lamo, ordfører i Grane
– Kristin Røymo, ordfører i Tromsø
– Anita Håkegård Pedersen, varaordfører Alta
•
Lunsj: 1230-1315
•
•
•
Er håndbøkene tilpasset nord-norske forhold?
– Regiondirektør Torbjørn Naimak, Statens Vegvesen
• Standarder som rettledende for utbygging /
Håndbok N100 på høring
– Samferdselssjef Bjørn Kavli, Troms fylkeskommune
• Kommentar til høringsforslaget
Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling
– Marit Leikvoll, rådgiver Sør-Trøndelag
fylkeskommune
• Eksempler fra kommuner og fylkeskommuner
Paneldebatt
– Hvordan arbeide videre med
 Standardkrav
 Økt fleksibilitet
 Vegeier-rollen
Mer veg for pengene
Regional konferanse om vegstandard og kostnader ved bygging av ny veg
«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
LUNSJ!
Politikk møter fag møter politikk…
• Kjenner du igjen deg i budskapene fra scenen?
• Har du forslag til hvordan det lokalpolitiske handlingsrommet kan/skal tas i bruk?
• Fem-ti minutter rundt bordene, så åpner vi for kommentarer fra salen.
Kjør debatt!
MER VEG FOR PENGENE?
Regional konferanse om vegstandard og kostnader ved bygging av ny veg
Vel hjem!