Les årsmøteprotokoll.

Protokoll
Årsmøte 2017
Årsmøtet 2017 ble avholdt på spiseriet 16.02. Det møtte 46 personer. Følgende dagsorden ble
behandlet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Innkalling ok, men manglet klokkeslett
Sakliste godkjent
Tellekorps: Ole Tobias Hjemlestad og John Jacobsen
Til å underskrive protokollen: Kristoffer Wremer og Torkjell Tofte
Protokollfører: Jon Erling Skåtan
Årsmøtedirigent: Kurt Andersen
Styres årsberetning ble godkjent
Årsregnskapet ble godkjent
Saker
a. Klubben betaler for skjoldene når to eller flere prøver er tatt i klubben. Resten
av skjoldene betaler hundeierne selv
b. Vedtak om å opprette ungdomsutvalg med følgende meldlemmer: Alexander
Hansen, Sven Einar Tonstad og Kurt Andersen
c. Vedtak om å opprette utstillingskomite som velges av styret
d. Familiedagen videreføres et år
e. RS sakene får styret fullmakt til å behandle
10. Valgkomiteens instilling ble vedtatt ved akklamasjon og følgende ble valgt:
Leder: Kurt Andersen
Nestleder: Kristian Hestvåg
Styremedlem: Erik Skogen
Kasserer: Tormod Glesne
Revisorer: John Jacobsen og Reidar Hommen
Valgkomiteen: Torkjell Tofte for 3 år
11. Tildeling av premier
12. Årsmøtemiddag med lotteri
Kristoffer Wremer (sign)
Torkjell Tofte (sign)