ER DU KLAR FOR TROS?

VÅREN 2017
ER DU KLAR FOR TROS?
Sju spennende samlinger for alle ved 3. klassetrinn!
I KORTE TREKK
Hvor Oddernes menighetshus
Når Torsdag: 16.03, 23.03, 30.03,
06.04, 20.04, 27.04.
I tillegg deltar vi på Barnas
gudstjeneste 02.04.
Påmelding
Fyll ut påmeldingsskjema på
oddernes.no. Se under «aktuelt»
eller "hva skjer".
Påmeldingsfrist
Tirsdag 14.03.
Pris 150 kroner, betales på første
samling
TROS ER sju samlinger hvor vi har konkurranser, leker, lager
ting og spiser sammen. Gjennom alt skal vi lære om Jesus.
Arrangementet er for alle barn fra Oddernes-delen av menigheten og som er elev ved tredje klassetrinn. Menighetshuset
vil være åpent fra kl. 13.00 de aktuelle torsdagene. Vi tilbyr
skyss for barn som går ved Fagerholt og Prestheia skole. Barn
fra Lovisenlund går selv til menighetshuset. Samlingene
slutter kl. 16.00 - barnet blir da hentet av dere i menighetshuset. Det er folk i menighetshuset fram til 16.30, i tilfelle
noen har problem med å rekke å hente ift jobb. Fagerholt og
Lovisenlund slutter før Prestheia. Fram til barna fra Prestheia
har kommet, vil det være leksehjelp for de andre. Vi trenger
alltid hjelp av foreldre/foresatte/besteforeldre. Feks til å lage
mat, hjelpe med lageaktiviteter og bare det å være tilstede for
barna. Gi beskjed om dere har mulighet til å være med.
Hilsen Karen Kilane, trosopplærer.