Tips for arrangører - Verdensdagen for psykisk helse

19
Tips for arrangører
Sjømannskirken i København. Foto: Pål Kristian Balstad
20
BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE
Idéer:
• Bruk Verdensdagens roskort til å la elevene skrive
eller tegne på.
• Bruk bøker om psykisk helse for barn i
undervisningen. Se tips på verdensdagen.no
• Sett psykisk helse på dagsorden i skole og
barnehage g jennom programmene Venn1, Zippys
venner, Drømmeskolen og skoleprogrammet VIP.
• Temadag: hvordan øke trivselen og skape en
bedre skolehverdag .
• Sett fokus på hverdagsglede- for å styrke
samhold, tilhørighet og trivsel. For eksempel
kreative aktiviteter som teater, dans, rollespill,
hemmelig venn, skogstur med rebus.
Visste du at barn ler
g jennomsnittlig 400 ganger
per dag, mens voksne g jør det
samme kun 14 ganger daglig?
Eksempel fra arrangør:
Sætrebo barnehage i Notodden har markert
Verdensdagen i to hele uker siden 2007.
Virksomhetsleder Gro Anita Bakken sier det er viktig
å gi barna strategier for å håndtere følelser, og ikke
minst vise at det er greit å vise alle typer følelser. I
fjor satt de derfor fokus på følelser g jennom kreative
aktiviteter som rollespill, lek, forming og dukketeater.
Ressurser:
• Undervisningsprogrammet Venn1 – www.venn1.no
• Voksne for barn – www.voksneforbarn.no
• Barnevakten – www.barnevakten.no (Gode råd
om barn og helse)
• Helsedirektoratet – www.helsenorge.no/psykiskhelse/barn-og-unges-psykiske-helse
• Skoleprogrammet VIP - www.vestreviken.no/
skoleprogrammet-vip
• Mot - https://www.mot.no/
Kilde: DinSide Helse
Verdensdagsarrangement i Haugesund. Foto: Gro Kristine Engen Kannelønning
21
Fedje kommune. Foto: Agnete Helene Matre
PSYKISK HELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN
Idéer:
• Sett fokus på psykisk helse over en kopp kaffe
– snakk sammen. Bestill g jerne Verdensdagens
kaffepakke.
• Bruk Verdensdagens roskort til å gi små
oppmuntringer til kolleger.
• Arranger faglunsj med tema «arbeidsglede og
motivasjon»
• Hold en lagbyggingsaktivitet for de ansatte,
som paintball, bowling, klatrepark, rebusløp eller
skogstur.
Eksempel fra arrangør:
I Våler kommune ble alle virksomhetene oppfordret
til å g jøre noe hyggelig for alle ansatte i pausen på
Verdensdagen 10.oktober i fjor.
Ressurser:
•
•
•
•
•
•
Arbeidsmiljøsenteret – www.arbeidsmiljo.no
Arbeidstilsynet – www.arbeidstilsynet.no
Idebanken – www.idebanken.org
Godt Bondevett – www.godtbondevett.no
NAV – www.nav.no
Great Place to Work - www.greatplacetowork.no
Visste du at....
• Økt arbeidsglede fører til økt motivasjon
og produktivitet.
• Hele 96 prosent svarte at arbeid er viktig
for deres psykiske helse i en undersøkelse
fra TNS Gallup.
• Sju av ti som har vært langvarig sykmeldte
på grunn av psykiske problemer, mener
sykdommen har tilknytning til forhold på
jobben. Det er derfor lønnsomt å investere
i et godt psykososialt arbeidsmiljø.
• Psykiske lidelser, hovedsakelig angst
og depresjon, er årsaken til omtrent
en tredjedel av alle uførepensjoner, og
utg jør en betydelig andel av det totale
sykefraværet.
Kilder: forskning.no, Helsedirektoratet, Nasjonal kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens
Arbeidsmiljøinstitutt
22
ALLE KAN MARKERE VERDENSDAGEN!
Jobber du med eldre, innvandrere eller på et
bibliotek? Er du aktiv i en organisasjon, eller kanskje
er du student? Alle kan markere Verdensdagen for
sin målgruppe. Her finner du noen idéer, men bruk
fantasien!
Eldre og psykisk helse
• Sang og musikk på eldrehjemmet.
• Yngre møter eldre – barnehagen kan besøke
eldrehjemmet, eller VGS elevene kan ha
førpremiere for sin revy/teaterstykke for
seniorklubben.
Studentlivet
• Hold et lavterskel arrangement for å skape
tilhørighet. Det kan være quiz, spillekveld,
skogstur eller «få en ny venn-dag».
• Arranger foredrag for studentene om årets
tema.
• By på en kopp kaffe, og en prat den
10.oktober.
Befolkningen for øvrig
• Del ut kaffe til pendlerne.
• Arranger barseltreff med fokus på psykisk
helse.
• Arranger en flashmob.
• Ha en utstilling på biblioteket.
• Sett opp et teaterstykke.
• Del ut Verdensdagens roskort i postkassene
til nabolaget.
Verdensdagen i Kirkenes. Foto: Knut Harald Eriksen
Visste du at
Studentsamskipnaden i
Oslo og Akershus (SiO)
vant kreativitetsprisen
for beste arrangement i
2016? #coffeesharing
Pokestop og kaffekopp:
En arrangør i Telemark bestilte kaffepakken, og stilte
seg opp på et Pokemonstop den 10.oktober i fjor.
Mange ungdommer kom bort for en prat.
- Pokemontemaet ga noe å prate om for å komme i
gang. Det virket som unge turte å komme bort lettere,
sier arrangøren.
Sætrebo Barnehage. Foto: Verdensdagen